Gepost door: Michaël Laurent | 27 mei 2009

Palliatieve zorgen: tijdige planning

Huskamp HA et al. Discussions with physicians about hospice among patients with metastatic lung cancer. Arch Intern Med. 25 mei 2009;169(10):954-62.

De mogelijkheid van palliatieve zorgen wordt vaak te laat met patiënten besproken. Dat zorgt er mogelijks voor dat patiënten vaak pas in hun laatste levensdagen van deze zorgen gebruik kunnen maken, of dat deze mogelijkheid zelfs helemaal te laat komt.

Studie

Via zgn. <i>advance directives</i> kan de patiënt vooraf beslissen welke zorgen hij nog wenst toegediend te krijgen als hij wilsonbekwaam is. <br> Auteur: Jacob Windham.

Via zgn. advance directives kan de patiënt vooraf beslissen welke zorgen hij nog wenst toegediend te krijgen als hij wilsonbekwaam is. Auteur: Jacob Windham.

Deze Amerikaanse onderzoekers gingen bij patiënten met stadium IV longcarcinoom na hoeveel van de patiënten 4 tot 7 maanden na de diagnose de mogelijkheid van palliatieve zorgen vooraf had besproken, en welke variabelen de kans hierop verhoogde. De mediane overleving in dit stadium bedraagt ongeveer 4 tot 8 maanden.

Van de 1517 patiënten herinnerde 53% van de patiënten zich een gesprek over palliatieve zorgen (in sommige gevallen werd de vertegenwoordiger geïnterviewed of werd het dossier geraadpleegd). Met zwarte patiënten, deze van Spaanse origine, niet-Engelssprekenden en 65-plussers met een ziekteverzekering van de overheid (Medicare) werd minder over palliatieve zorgen gesproken. Ook mensen die nog een partner hadden of nog behandeld werden met chemotherapie werden minder geïnformeerd over palliatieve zorgmogelijkheden. Hoe langer de patiënt leefde of verwachtte te leven, hoe minder deze optie aan bod kwam. Het al of niet aanwezig zijn van symptomen zoals pijn of dyspnoe had geen invloed op de bespreking van palliatieve zorgmogelijkheden.

Patiënten die met hun arts over een DNR-beleid hadden besproken, hadden ook vaker palliatieve zorgen besproken. 28% van de patiënten zei geen DNR-beleid met de arts te hebben besproken ondanks het feit dat ze dit wel graag zouden willen bespreken. Maar een derde van de patiënten die DNR-maatregelen had besproken had ook palliatieve zorgen besproken, volgens de auteurs “een gemiste kans” op een “grondige discussie van beslissingen met betrekking tot het levenseinde.”

De klassieke beperkingen van de enquête-methodologie (recall bias, response bias, non-responders bias; zie woordenlijst) geldt a fortiori voor deze studie: de patiënt zal zich mogelijk geen gesprek herinneren terwijl de arts dit toch meent besproken te hebben, aangezien vaak omfloerste woorden gebruikt worden om onderwerpen zoals palliatieve zorgen of DNR-maatregelen met patiënten te bespreken.

Besluit

Richtlijnen bevelen aan om palliatieve zorgen reeds vroeg te bespreken zodat patiënten op de hoogte zijn van deze mogelijkheid en vooroordelen vooraf besproken kunnen worden. Jammer genoeg wordt het meedelen van een duidelijke prognose en daaraan gekoppeld een grondige bespreking van de palliatieve zorgmogelijkheden (incl. wilsbeschikkingen, DNR-beleid, …) nog teveel uitgesteld.

Advertenties

Responses

  1. […] Palliatieve zorgen: tijdige planning (27 mei 2009) […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: