Gepost door: Michaël Laurent | 31 juli 2009

Is lipoproteïne(a) een cardiovasculaire risicofactor?

Emerging Risk Factors Collaboration; Ergou S et al. Lipoprotein(a) concentration and the risk of coronary heart disease, stroke, and nonvascular mortality. JAMA. 22 juli 2009;302(4):412-23.

Lipoproteïne(a) (afgekort Lp(a)) is een laag-densiteit lipoproteïne waarvan het belang in de klinische praktijk betwist wordt. Recente genomische associatiestudies tonen dat variaties in of in de buurt van het LPA-gen sterk geassocieerd zijn met coronair vaatlijden.

Deze meta-analyse van individuele patiëntengegevens laat voor het eerst toe om te kijken of Lp(a) een onafhankelijke risicofactor is voor cardiovasculaire of andere eindpunten. Gegevens van 126’634 patiënten uit 36 prospectieve studies waren goed voor een opvolgingsduur van 1.3 miljoen personen-jaren. Het betreft mensen zonder voorgeschiedenis van een hartaanval of beroerte.

Na correctie voor leeftijd, geslacht, lipiden en andere conventionele risicofactoren, was voor patiënten die 1 standaarddeviatie afweken van het gemiddelde, het relatief risico op coronair vaatlijden 1.13 (95% CI, 1.09-1.18). Patiënten die 2 standaarddeviaties boven het gemiddelde liggen (de 2.5% met de hoogste waarden) lopen dus een 26% hoger risico. Deze cijfers waren vergelijkbaar voor zowel niet-fataal myocardinfarct als voor overlijden door coronaire trombose.

Voor ischemische CVA bedroeg het relatief risico per standaarddeviatie 1.10 (95% CI, 1.02-1.18). Er was geen significante associatie met totale mortaliteit of kanker. De risico’s in deze meta-analyse namen niet helemaal lineair toe; bij heel hoge waarden werd de risicostijging groter. De patiënten waren gemiddeld 57 (±16) jaar oud, en bijna allemaal Europees of Noord-Amerikaans. De Lp(a)-waarden lagen gemiddeld tweemaal zo hoog bij de zwarte patiënten. De waarden zelf waren zeer consistent binnen dezelfde patiënten, en schommelden dus veel minder dan b.v. LDL, HDL of bloeddruk.

BESLUIT

Lp(a) is een significante, onafhankelijke risicofactor voor hartaanvallen en beroertes. De relatieve risico’s zijn echter redelijk klein, waardoor het een zwakke cardiovasculaire risicofactor is; het risico is maar een kwart van b.v. deze van LDL-cholesterol. Er is geen duidelijk effect van statines op Lp(a); studies met andere geneesmiddelen zullen nodig zijn om te kijken of Lp(a) ook therapeutisch belang kan hebben.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: