Gepost door: Michaël Laurent | 9 augustus 2009

Seksueel misbruik en latere functionele aandoeningen

Paras ML et al. Sexual abuse and lifetime diagnosis of somatic disorders – a systematic review and meta-analysis. JAMA. 2009;302(5):550-561.

Achtergrond

Fotograaf: Waugsberg. Licentie: cc-by-sa-3.0.

Fotograaf: Waugsberg. Licentie: cc-by-sa-3.0.

Heel wat patiënten hebben een voorgeschiedenis van seksueel misbruik. Uit onderzoek blijkt dat er een duidelijk verhoogd risico is bij slachtoffers van seksueel misbruik op psychologische en/of psychiatrische problemen zoals lagere eigenwaarde, slechtere schoolresultaten, post-traumatische stress-stoornis, depressie, suïcidaliteit, promiscuïteit en het zelf plegen van seksueel misbruik in een slachtoffer-dader-cyclus (J Psychol 2001). Verschillende studies onderzochten het verband tussen seksueel misbruik en somatische aandoeningen, doch deze studies werden nog nooit eerder samengebracht in een meta-analyse.

Resultaten

In deze meta-analyse van 23 studies tussen 1980 en 2008 met 4640 deelnemers, hadden personen met een voorgeschiedenis van seksueel misbruik een 2 tot 3 keer hogere kans (odds ratio, zie woordenlijst) op functionele maagdarm-aandoeningen, chronische niet-gespecificeerde pijn, chronische pelvische pijn en psychogene niet-epileptische (‘hysterische’) stuipen. Wanneer er sprake was van verkrachting, was er een 3 tot 4 keer hogere kans op een diagnose van fibromyalgie, chronische pelvische pijn en functionele gastrointestinale stoornissen. Er was geen verhoogd risico op obesitas of hoofdpijn.

Interpretatie

Uit de literatuur blijkt dus dat een voorgeschiedenis van seksueel misbruik geassocieerd is met een verhoogde kans op bepaalde somatische aandoeningen, waarvan enkele duidelijk in het spectrum van de functionele aandoeningen zitten. Volgens deze auteurs van de Mayo Clinic kan een grotere bewustzijn van deze associatie leiden tot meer aangepaste gezondheidszorg voor slachtoffers van seksueel geweld. Deze groep doet immers vaker dan andere patiënten met dezelfde aandoeningen een beroep op huisartsen en specialisten, invasieve onderzoeken en medicamenteuze behandelingen. Onnodige abdominale of pelvische ingrepen en neveneffecten van onnuttige medicijnen zijn reële risico’s voor deze kwetsbare groep. Er bestaan nochtans effectieve vormen van psychotherapie voor post-traumatisch stress-syndroom of andere vormen van psychopathologie na seksueel misbruik. Deze patiënten worden jammer genoeg zelden geïdentificeerd: uit onderzoek blijkt dat slechts 5% van de mensen hun voorgeschiedenis van seksueel misbruik toegeeft aan hun arts (Am J Psychiatry 1993).

Beperkingen van de meta-analyse

De meeste patiënten in deze studies waren vrouwen doch er kon geen analyse per geslacht worden uitgevoerd. De kwaliteit van de geïncludeerde studies was laag, en heel wat studies stonden bloot aan recall bias (zie woordenlijst). Voor sommige aandoeningen zoals obesitas waren er slechts kleine patiëntengroepen in de geïncludeerde studies, waardoor er mogelijks te weinig statistische kracht was om een effect van seksueel misbruik te detecteren. Daarnaast is geweten dat mensen die seksueel misbruikt worden vaak ook blootstaan aan fysiek of emotioneel geweld; aangezien de meeste studies dit niet onderzochten, is het niet zeker in hoeverre seksueel geweld op zich dan wel andere vormen van geweld die er vaak mee gepaard gaan, leidden tot een voorbeschiktheid voor bepaalde somatische aandoeningen.

Epidemiologie van seksueel misbruik in België

Volgens deze Amerikaanse auteurs zou in de V.S. 1 op 15 volwassenen ooit gedwongen zijn tot seks, en zou 25% van de vrouwen en 16% van de mannen als kind misbruikt zijn.

Belgische cijfers zijn zeldzamer. In 1998 ondervroegen wetenschappers van het Limburgs Universitair Centrum 783 vrouwen en 656 mannen. Bij de vrouwen rapporteerde 43.9% ooit slachtoffer geweest te zijn van seksueel geweld, waarvan 32.8% met ook blootstelling aan fysiek geweld; bij de mannen was 25% ooit het slachtoffer van seksueel geweld, waarvan 21.2% met fysiek geweld. 30% van de vrouwen en 14.7% van de mannen ervoer seksueel geweld als kind. Bij 12.5% van de vrouwen en 4.7% van de mannen ging het om zeer ernstige vormen (Sensoa: Feiten en cijfers over seksueel misbruik bij volwassenen, PDF).

Op basis van de gegevens van de Vertrouwenscentra voor Kindermishandeling kan geëxtrapoleerd worden dat 1.2 op 1000 kinderen per jaar gemeld wordt als slachtoffer van seksueel misbruik. Heel wat gevallen worden natuurlijk niet gemeld. Dit cijfer ligt lager in Nederland (0.3 op 1000) en Engeland (0.57 op 1000) maar hoger in de V.S. (2.2 per 1000) (Sensoa: Feiten en cijfers over seksueel misbruik bij kinderen, PDF).

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Advertenties

Responses

  1. […] Naast het aanzienlijke psychische trauma dat seksueel kindermisbruik vaak brengt blijkt dat ook fysiek een en ander mis gaat. In een analyse van meerdere onderzoeken op dit gebied blijkt dat seksueel misbruik vooral invloed heeft op pijnlijke aandoeningen aan de geslachtsorganen, maag-darm stoornissen geeft, stuipen en chronische pijnen. Naast aanzienlijke psychische klachten en de verstoring van de normale ontwikkeling, vergroot seksueel kindermisbruik dus ook nog eens de kans dat je allerlei ziektes krijgt. En dan hebben ze het nog geeneens over SOA’s, ongewenste zwangerschappen en dergelijke…Lees verder: KLIK HIER […]

  2. Misbruik is voor ieder kind een grote ramp. Zowel lichamelijk, psychisch en in sociaal opzicht. Na 17 ervaring als pleegmoeder kan ik er over meepraten en zou wel willen, dat er meer over bekend werd. Want de meeste mensen weten er niets van of houden hun ogen dicht.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: