Gepost door: Michaël Laurent | 20 september 2009

Wanneer stop je metformine?

Fitzgerald E et al. Metformin associated lactic acidosis. BMJ. 16 september 2009;339:b3660.

Naar aanleiding van enkele casussen zetten deze auteurs de indicaties op een rijtje waarin metformine, gebruikt voor diabetes en polycystisch ovarieel syndroom, onderbroken of gestopt dient te worden:

  • Nierinsufficiëntie: dosisaanpassing bij een geschatte glomerulaire filtratie (eGFR) van <45 ml/min/1.73 m², stop bij een eGFR van <30ml/min/1.73 m²
  • Vermoeden van weefselhypoxie zoals bij sepsis, myocardinfarct, …
  • Drie dagen na het gebruik van jodiumhoudend contrastmiddelen
  • Twee dagen voor een algemene narcose
  • Deshydratatie die kan leiden tot acute nierinsufficiëntie (zeker wanneer er concomitante medicatie zoals diuretica, ACE-inhibitoren of NSAIDs in het spel zijn)

Lactaatacidose is een zeldzame (1-5 per 100.000 in de bevolking) maar ernstige (mortaliteit 30-50%) complicatie van het gebruik van metformine.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Advertenties

Responses

  1. Ik heb nog nota’s waarop staat dat je metformine moet stoppen 48 uur voor tot 48 uur na contrast?

  2. Het artikel en de bijsluiter vermelden alleen dat je moet stoppen vóór contrasttoediening, niet hoe lang precies hoeveel ervoor.

    De halfwaardetijd van metformine bedraagt 4-9 uur. Als je rekent op een maximum van 5 halfwaardetijden (97% eliminatie) kom je wel aan 48 uur; maar waarschijnlijk is 24 uur dus ook al meer dan voldoende (b.v. 3 halfwaardetijden, 88% eliminatie maal 7 uur = 21 uur). Accumulatie is wiskundig gezien in principe het omgekeerde van excretie dus het lijkt wel logisch om twee dezelfde waarden te gebruiken. Er is vast niet veel klinische evidentie voor een specifiek interval.

  3. […] De gemiddelde Europese endocrinoloog (Horm Metab Res 2010) zal natuurlijk zeggen dat acarbose of metformine overwogen kunnen worden als tweedelijns geneesmiddelen (maar ze zeggen niet wanneer van eerste naar tweede lijn moet worden overgegaan), als de gastro-intestinale neveneffecten niet te groot zijn en als de contra-indicaties (lever-, nierinsufficiëntie) en voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden (zie: Wanneer stop je metformine?). […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: