Gepost door: Michaël Laurent | 21 oktober 2009

Natuurlijk verloop van eindstadium dementie

Mitchell SL et al. The clinical course of advanced dementia. N Engl J Med. 2009 Oct 15;361(16):1529-38.

Fotograaf: McBeth. Licentie: cc-by-nc-nd-2.0.

Fotograaf: McBeth. Licentie: cc-by-nc-nd-2.0.

Wanneer patiënten met dementie in het eindstadium van hun aandoening terecht zijn gekomen, hebben zij een even slechte prognose als patiënten met gemetastaseerde kanker of terminaal hartfalen. Het optreden van koorts, een pneumonie of voedingsproblemen zijn bovendien geassocieerde met een hoge mortaliteit na 6 maanden, zo schrijven Harvard onderzoekers in de New England Journal of Medicine.

Methode en populatie

In deze prospectieve studie werden in 22 rusthuizen 323 bewoners met gevorderde dementie en hun mantelzorgers gevolgd gedurende 18 maanden. In meer dan 85% van de gevallen betrof het blanke vrouwen met een mediane leeftijd van 86 jaar. Gemiddeld leefden deze patiënten reeds 6 jaar met een diagnose van dementie. De meesten waren immobiel, herkenden hun familie niet, konden niet communiceren, waren incontinent en derhalve compleet zorgafhankelijk.

Resultaten

54.8% van de patiënten overleed na 18 maanden. 52.6% ontwikkelde koorts, 41.1% een pneumonie, en 85.8% voedingsproblemen. 46.0% ontwikkelde dyspnoe en 39.1% kreeg te maken met pijn. Ondanks het feit dat mantelzorgers comfortzorgen als het hoofddoel van de behandeling aanduidden, onderging 40.7% in de laatste 3 maanden voor hun dood een interventie waarvan men de zin in vraag kan stellen (hospitalisatie, spoedopname, parenterale therapie of sondevoeding).

Wanneer de mantelzorgers een goed begrip hadden van de slechte prognose en de te verwachten complicaties van eindstadium dementie, was de kans bijna 10 keer zo klein dat de patiënt onnodige interventies onderging. Slechts 22% werd voor zijn of haar dood verwezen naar een dienst voor palliatieve zorgen.

BESLUIT

De auteurs besluiten dat mensen vaak te weinig beseffen dat dementie in een gevorderd stadium een terminale ziekte is, en dat wanneer de familie beter begrijpt waar ze aan toe is, de patiënt minder agressieve behandelingen aan het einde van zijn leven moet ondergaan. Volgens een editoriaal is eindstadium dementie, gezien de slechte prognose, op zich een indicatie voor palliatieve zorgen.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: