Gepost door: Michaël Laurent | 31 oktober 2009

Vaccinatie tegen influenza A(H1N1) met Pandemrix

Leroux-Roels G. Vaccinatie tegen het pandemische influenza A/H1N1 virus. Vax Info. Nr. 55, Dec 2009.

Folia Pharmacotherapeutica. Enkele bijkomende gegevens in verband met het in België beschikbare vaccin tegen het pandemische A/H1N1-influenzavirus (Pandemrix®).

Pandemrix (GlaxoSmithKline) is het vaccin dat in België gebruikt wordt voor vaccinatie tegen de Mexicaanse griep (nieuw influenza A(H1N1)-virus). Vanaf november worden de risicogroepen gevaccineerd; sinds eind oktober wordt het toegediend aan gezondheidszorgwerkers.

Het vaccin tegen de nieuwe griepvariant beschermt niet tegen de seizoensgriep. Risicogroepen worden aangeraden zich tegen beide vormen te laten vaccineren. Er wordt aangeraden twee weken tussen de toediening van het vaccin tegen de A/H1N1-griep en het vaccin tegen de gewone wintergriep te laten.

Adjuvans bevat thiomersal

Het vaccin bestaat uit een geïnactiveerd, gesplitst virus, gegroeid op bevruchte kippeneieren, en een adjuvans (AS03) dat onder andere thiomersal bevat. Adjuvantia worden gebruikt om met een lagere dosis hemagglutinine een beter immuunantwoord te creëren.

Er zijn geen duidelijke gegevens dat deze kwikverbinding een verband heeft met het optreden van autisme (zoals een aanzienlijke lobby in de V.S. beweert; heel wat kinderen worden daar door charlatans behandeld met chelatietherapie, zie NEJM 2007). Er zijn echter weinig tot geen gegevens zijn over vaccinatie bij zwangere vrouwen. Onder andere in Frankrijk en de V.S. raadt men voor zeer jonge kinderen en zwangere vrouwen het geadjuvanteerd vaccin af, en in Frankrijk zijn er vaccins met en zonder adjuvans beschikbaar. Volgens prof. Van Ranst van het commissariaat influenza is het vaccin niet gevaarlijk voor zwangere vrouwen.

Neveneffecten

Geadjuvanteerde vaccins induceren meer pijn, roodheid en zwelling ter hoogte van de injectieplaats. De ernst hiervan is mild tot matig en duurt zelden langer dan 48 uur. Personen ouder dan 65 jaar ondervinden hier minder last van. Minder dan 4% van de 18-60 jarigen rapporteert ernstige pijn. Er is ook een reële kans op het optreden van een griepaal syndroom met koorts, vermoeidheid, spierpijnen en hoofdpijn (één van deze symptomen bij >10% van de gevaccineerde personen).

Aangezien er weinig veiligheidsgegevens beschikbaar zijn bij dit vaccin dat via een snelle procedure werd goedgekeurd, is post-marketing surveillance zeer belangrijk. Deze spontane farmacovigilantie wordt door het BCFI ook aangemoedigd door het sturen van meldingskaarten.

Risicogroepen

Risicogroepen die met voorrang in aanmerking komen voor vaccinatie zijn, naast gezondheidsmedewerkers:

  • Patiënten met chronische hart-, respiratoire-, nier-, lever-, immuunaandoeningen of immunosuppresie door therapie, diabetes, chronische neuromusculaire of ernstige neurologische aandoeningen, of dragers van erfelijke metabole afwijkingen
  • Zwangere vrouwen in 2e of 3e trimester en vrouwen in een programma van medisch begeleide voortplanting
  • Ouders en voogden van kinderen jonger dan 6 maand, evenals omkaderend personeel van kinderdagverblijven, kleuterscholen, lagere- of middelbare scholen

Voor kinderen jonger dan 6 maanden wordt vaccinatie niet aanbevolen. Oudere personen vormen in principe op zich geen risicogroep.

Dosis en contra-indicaties

Kinderen van 6 maanden tot 9 jaar kunnen gevaccineerd worden met één dosis van 0.25 ml, gevolgd door een tweede dosis na minstens 3 weken. Kinderen vanaf 9 jaar, adolescenten en volwassenen kunnen gevaccineerd worden met één dosis van 0.5 ml.

PandemrixHet antigen bevindt zich in een grote flacon met paarse dop, die moet gemengd worden met het adjuvans dat zich bevindt in de kleinste flacon met gele dop. Het adjuvans in de kleinste flacon moet worden toegevoegd aan het antigen. Het totaal (5ml) is dus voldoende voor 10 vaccinaties bij volwassenen. Het vaccin moet beschermd worden tegen licht en koel bewaard worden, maar niet in de diepvriezer. Na vermenging vervalt het product binnen de 24 uur. Het vaccin wordt intramusculair toegediend met een 25G-naald, bij voorkeur in de deltoideus of in de dijspier (afhankelijk van de beschikbare spiermassa).

Contra-indicaties zijn allergie of eerdere anafylaxie op eieren of kippeneiwit, ovalbumine, formaldehyde, gentamicinesulfaat en natriumdeoxycholaat. Patiënten met ernstige immuundefficiënties (b.v. AIDS-patiënten, mensen die actief met chemotherapie behandeld worden etc.) kunnen geen griep krijgen door het vaccin. Wél is het zo dat actieve of recente chemotherapie ervoor zal zorgen dat in vele gevallen onvoldoende antistoffen worden aangemaakt. Overleg met de behandelende specialist is daarbij aangewezen. Behandeling met corticosteroïden alleen is in principe géén contra-indicatie.

eHealth platform

Bij vaccinatie zullen via een beveiligde internet-toepassing gegevens door de gezondheidswerker kunnen ingevoerd worden in een eHealth-platform. Er bestaat een bezorgdheid over de wenselijkheid van dit systeem, doch de Orde der Geneesheren heeft geadviseerd dat dit het beroepsgeheim van de arts niet schendt. In de databank wordt de naam van de patiënt niet opgeslagen. De patiënt kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden geïdentificeerd worden, en dat enkel na advies van de Orde der Geneesheren. De gegevens dienen dus om de farmacovigilantie te organiseren, om de pandemie en de vaccinatiegraad te volgen en evt. voor wetenschappelijk onderzoek. De patiënt zélf kan wel via het eHealth platform zijn vaccinatiestatus nakijken, en de arts kan zien of bij de patiënt evt. al een vaccinatie werd geregistreerd.

Wel vindt de Orde dat het in deze drukke tijden wel “ongelegen” komt. De Orde verwijst ook naar de website van het eHealth platform, waarop staat dat de registratie niet verplicht is. Ze roept de artsen ook op om in elk geval de nodige gegevens (inclusief lotnummer van vaccin en adjuvans) nauwkeurig in het dossier van de patiënt te noteren.

Het vaccin wordt gratis ter beschikking gesteld van de patiënt; de raadpleging zelf is meestal niet gratis doch wordt wel volledig terugbetaald door het ziekenfonds. Voor vaccinaties in het weekend enzovoort mogen wettelijk in principe supplementen worden gevraagd, die niet terugbetaald zullen worden. Domus Medica en ASBG vragen hun leden alvast om nooit meer dan €22.50 aan te rekenen. Het SVH roept op tot het toepassen van de Derdebetalersregel, hoewel hierover nog onvoldoende duidelijkheid is.

Links

www.influenza.be

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Advertenties

Responses

  1. […] medisch vlak domineerde de grieppandemie het nieuws van mei tot december. Eind oktober kwam Pandemrix beschikbaar. Bij gezondheidswerkers was er heel wat weerstand tegen griepvaccinatie. Er werd […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: