Gepost door: Michaël Laurent | 10 december 2009

Cardiovasculaire problemen bij overlevers van kanker op jonge leeftijd

Mulrooney DA et al. Cardiac outcomes in a cohort of adult survivors of childhood and adolescent cancer: retrospective analysis of the Childhood Cancer Survivor Study cohort. BMJ. 8 december 2009; 339: b4606.

Een typisch voorbeeld van verhoogd cardiovasculair risico zijn Hodgkinpatiënten die als kind vroeger mantelveldbestraling en hoge doses chemotherapie met anthracyclines kregen. Bron: Dr Laughlin Dawes. Licentie: cc-by-nc-2.5.

Volwassenen die als kind of adolescent kanker hebben doorgemaakt, hebben een verhoogd risico op secundaire tumoren, infertiliteit en endocriene stoornissen, maar ook op cardiovasculaire complicaties op lange termijn, zo blijkt uit een retrospectieve cohortstudie (de Childhood Cancer Survivor Study).

Methode

Er werden 14358 patiënten die onder de leeftijd van 21 jaar een diagnose van kanker kregen (nl. deze die het meest bij kinderen voorkomen: leukemie, hersentumoren, Hodgkin en non-Hodgkin lymfomen, niertumoren, neuroblastomen, weke delensarcomen en botkanker), vergeleken met 3899 van hun broers en zussen. Er werd aan henzelf (of de ouders van hun minderjarige broers of zussen) gevraagd welke medische problemen ze hadden (wat de betrouwbaarheid van de studie verlaagt). Het betreft bovendien patiënten gerecruteerd in tertiaire centra, dus niet gerecruteerd op populatieniveau.

Resultaten

In vergelijking met hun broers en zussen hadden de overlevers van kanker een verhoogd risico op hartaandoeningen, waaronder:

  • Hartfalen, met een hazard ratio van 5.9 (95% betrouwbaarheidsinterval 3.4-9.6)
  • Myocardinfarct (HR 5.0, 95% CI 2.3-10.4)
  • Pericardaandoeningen (HR 6.3, 95% CI 3.3-11.9)
  • Hartklepaandoeningen (HR 4.8, 95% CI 3.0-7.6)

Vooral een blootstelling aan >250 mg/m² anthracyclines (zoals doxo- en daunorubicine) en een stralingsdosis t.h.v. het hart van 1500 centigray veroorzaakte meer cardiovasculaire problemen; deze grenzen liggen lager dan totnogtoe wordt aangenomen. De cumulatieve incidentie op cardiale problemen bleef gedurende 30 jaar toenemen.

Besluit

Overlevers van kanker op jonge leeftijd hebben een duidelijk verhoogd risico op cardiale problemen. Dit gaat verder dan de klassieke gedilateerde cardiomyopathie op anthracyclines. Ook radiotherapie kan leiden tot hartfalen, pericardproblemen en versnelde coronaire atheromatose.

De juiste strategie voor het opvolgen van deze patiënten (echocardiografie, elektrocardiogram en RX thorax voor secundaire maligniteiten, en om de hoeveel jaar?) of het nut van medicamenteuze interventies op dit verhoogd cardiovasculair risicoprofiel, is niet geweten. Het lijkt wel logisch om lokale richtlijnen te volgen en veel aandacht te hebben voor de klassieke Framingham-risicofactoren.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: