Gepost door: Michaël Laurent | 15 december 2009

Domus Medica herziet richtlijnen hypertensie

De Cort P et al. Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering: Hypertensie. Huisarts Nu. November 2009;38(9):340-361.

Domus Medica heeft de richtlijnen voor de aanpak van hypertensie geüpdatet. De oude richtlijnen dateerden nog van 2003.

Zelfmeting

De belangrijkste verandering is dat elke bloeddrukmeting door de huisarts moet bevestigd worden door een zelfmeting, en vice versa. Dit wordt gedurende 7 dagen, ’s morgens en ’s avonds, telkens tweemaal uitgevoerd. Vervolgens moet het gemiddelde berekend worden van de metingen tijdens de 6 laatste dagen.

Zijn beide metingen verhoogd, dan is de diagnose van hypertensie bevestigd. Is er enkel hypertensie bij de huisarts, dan is er sprake van wittejassenhypertensie. Is de bloeddruk enkel verhoogd bij thuismeting, dan is er sprake van gemaskeerde hypertensie. Deze laatste vorm moet enkel behandeld worden als er ook eindorgaanschade is.

Bij een grote discrepantie kan een 24-uurs ambulante bloeddrukmeting aangewezen zijn.

Streefdoelen

Voor zelfmetingen (en ambulante 24-uurs bloeddrukmetingen) is het streefdoel <135/85 mmHg. Anders is het streefdoel <140/90 mmHg. In geval van comorbiditeiten zijn de streefwaarden verscherpt:

  • diabetes zonder nefropathie 130/80 mmHg,
  • diabetes met nefropathie 125/75 mmHg,
  • nierlijden zonder proteïnurie 130/80 mmHg, en
  • nierlijden met proteïnurie: <125/75 mmHg.

Welk middel?

Er wordt ook aandacht besteed aan de eerstekeuzemiddelen bij bepaalde comorbiditeiten, zoals b.v. ACE-inhibitoren in geval van nefropathie met proteïnurie.

Als eerstekeuze therapie bevelen de richtlijnen een diureticum aan, daar waar in 2003 een beta-blokker nog als eerstekeuze optie werd gesuggereerd.

Opvolging en verwijzing

Tenslotte wordt er meer gedetailleerd advies gegeven over de opvolging van hypertensiepatiënten en over de indicaties voor specialistische verwijzing.

Een maandelijkse bloeddrukcontrole wordt aanbevolen tot de bloeddruk gestabiliseerd is, met daarna een drie- tot zesmaandelijkse controle. Jaarlijks wordt het cardiovasculair risico geherevalueerd met minstens creatininemeting en evt. ECG of urineonderzoek (proteïnurie) op indicatie.

Doorverwijzing is aangewezen bij maligne hypertensie, vermoeden van CVA of TIA, hypertensie in de zwangerschap, patiënten jonger dan 40 jaar, vermoeden van secundaire hypertensie, posturale hypotensie, grote variabiliteit in de bloeddrukmetingen en onvoldoende bloeddrukcontrole met minstens 3 antihypertensiva (=therapieresistentie). Daarnaast worden suggesties gedaan voor opvolging van specifieke patiëntenpopulaties met hypertensie (o.a. nefropathie, diabetes etc).

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Advertenties

Responses

  1. […] huisartsen vonden nieuwe Domus Medica richtlijnen voor hypertensie onder de kerstboom. Verschillende studies concludeerden dat complexe hypertensierichtlijnen meer […]

  2. […] patiënten met type 2 diabetes wordt een bloeddruk van <130/80 mmHg aanbevolen (zie Domus Medica herziet richtlijnen hypertensie). Er zijn echter geen gerandomizeerde studies die systolische bloeddrukverlaging onder de 135-140 […]

  3. […] Domus Medica herziet richtlijnen hypertensie (15 december 2009) […]

  4. […] Domus Medica herziet richtlijnen hypertensie (15 december 2009) […]

  5. […] Domus Medica herziet richtlijnen hypertensie (15 december 2009) […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: