Gepost door: Michaël Laurent | 29 december 2009

Jaaroverzicht: 2009 in evidence based medicine…

2009 was het jaar van Obama en zijn nobelprijs, van mislukte klimaatonderhandelingen en van bankcrisissen. Maar ook in de medische literatuur hebben we een boeiend jaar meegemaakt. Hieronder volgt een overzicht van de meest memorabele evoluties.

Ik wens alle lezers alvast een voorspoedig 2010!

Infecties en vaccinatie

Op medisch vlak domineerde de grieppandemie het nieuws van mei tot december. Eind oktober kwam Pandemrix beschikbaar. Bij gezondheidswerkers was er heel wat weerstand tegen griepvaccinatie. Er werd verrassend genoeg vastgesteld dat paracetamol de antilichaamproductie na vaccinatie vermindert. De laatste gegevens suggereren dat een tweede vaccinatie bij kinderen waarschijnlijk niet nodig is en meer neveneffecten veroorzaakt.

In Nederland was er de Q-koorts die naar het einde van het jaar ook in België werd opgemerkt. Verschillende meta-analyses ondergroeven het nut van acyclovir bij idiopathische facialisparese.

Endocrinologie

2008 en 2009 waren een keerpunt voor diabetologen. Experten stelden voor om HbA1c te gebruiken als eerstelijnstest voor de diagnose van diabetes; ondanks mogelijke nadelen zou dit vooral moeten lijden tot eenvoudiger en meer screening. Voorlopig werd dit nog niet in de aanbevelingen (of de terugbetalingscriteria) opgenomen. Daarnaast toonden verschillende grote trials dat een strenge glycemiecontrole bij langbestaande type 2 diabetes niet routinematig aan te bevelen valt. Een andere aardverschuiving was de vaststelling dat er onvoldoende evidentie was voor routinematige aspirineprofylaxe als primaire preventie bij diabeten.

Uit epidemiologisch onderzoek werd een verband gesuggereerd tussen Lantus en kanker. Een grote studie onderzocht de voor- en nadelen van verschilende insulineschema’s als perorale therapie ontoereikend blijft. Op onze website werd aandacht besteed aan diabetes tijdens de Ramadan.

Hart- en vaatziekten

Ook hier kwam werd een gevestigde waarheid afgebroken; aspirine bleek niet nuttig voor routinematige primaire cardiovasculaire preventie. Er woedde een controverse rond de associatie van omeprazol en clopidogrel, met een potentieel vermindert antitrombotisch effect dat in de laatste studies niet bevestigd werd.

Daarnaast verscheen de langverwachte en zeer positieve studie over dabigatran als alternatief voor warfarine bij VKF. De eerste directe renine inhibitor werd in België beschikbaar; voorlopig blijven de indicaties beperkt. Er verscheen ook een interessante studie over dronedarone als minder toxisch alternatief voor amiodarone.

Een enorme meta-analyse kwam tot het eenvoudig besluit dat cholesterol niet nuchter moet worden gemeten. Naast statines blijft de evidentie voor andere middelen beperkt; vooral ezetimibe lijkt slechts een beperkte plaats te hebben.

De huisartsen vonden nieuwe Domus Medica richtlijnen voor hypertensie onder de kerstboom. Verschillende studies concludeerden dat complexe hypertensierichtlijnen meer kwaad dan goed doen. Daarnaast werd vastgesteld dat er bij bloeddrukmeting in het kabinet veel ruis en weinig signaal te meten valt.

Qua beroertezorg werd het principe van time is brain duidelijk; snelle aanpak van TIA verbeterde duidelijk de prognose. Verder bevestigde een meta-analyse het verdubbeld risico op ischemisch CVA bij klassieke migraine.

Reanimatierichtlijnen legden tenslotte meer nadruk op compressies en minder op mond-op-mondbeademing.

Overige

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Advertenties

Responses

  1. […] Jaaroverzicht: 2009 in evidence based medicine… […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: