Gepost door: Michaël Laurent | 10 januari 2010

Ernstige hypoglycemie niet oorzaak van falen strikte glycemiecontrole in ACCORD studie

Bonds DE et al. The association between symptomatic, severe hypoglycaemia and mortality in type 2 diabetes: retrospective epidemiological analysis of the ACCORD study. BMJ. 8 januari 2010;340:b4909.

Miller ME et al. The effects of baseline characteristics, glycaemia treatment approach, and glycated haemoglobin concentration on the risk of severe hypoglycaemia: post hoc epidemiological analysis of the ACCORD study. BMJ. 8 januari 2010;340:b5444.

De ACCORD studie (NEJM 2008) vergeleek strikte met conventionele HbA1c-doelstellingen bij type 2 diabeten met een hoog cardiovasculair risicoprofiel (n=10’251). De arm met strikte glycemiecontrole werd stilgezet nadat in deze groep een significant slechtere overleving werd vastgesteld. In de groep waarin gestreefd werd naar normalisatie van het HbA1c kwamen meer episodes van ernstige, symptomatische hypoglycemie voor, doch het was niet geweten of dit de verklaring bood voor de slechtere overleving in de intensief behandelde groep.

Deze twee retrospectieve analyse van de ACCORD studie werpen meer licht op het voorkomen en het belang van deze hypoglycemies. Het betreft vooral onderzoek naar een indirect effect van deze hypoglycemies; van de 451 episodes werd er maar één formeel geweten aan hypoglycemie. Een mogelijke verklaring is dat patiënten overlijden door cardiale ischemie (evt. gemaskeerd door diabetische cardiale neuropathie) of aritmie tijdens een al dan niet erkende episode van hypoglycemie.

Resultaten

Zoals te verwachten viel, waren er dus meer episodes van hypoglycemie in de intensief behandelde groep dan in de controlegroep. Risicofactoren voor het optreden van hypoglycemies waren o.a.:

  • oudere leeftijd
  • vrouwelijk geslacht
  • Afrikaanse ethniciteit
  • lager opleidingsniveau

Ook het HbA1c beïnvloedde het risico; per 1% was er een stijging van het risico op hypoglycemie:

  • de hazard ratio bedroeg 1.15 (95% CI 1.02-1.21) in de intensief behandelde groep, tegenover
  • hazard ratio 1.76 (95% CI 1.50-2.06) in de controlegroep

Met andere woorden, het risicoverschil tussen patiënten met een hoger en lager HbA1c was meer uitgesproken in de controlegroep, wat ook pleit tegen hypoglycemies als verklaring voor het mortaliteitsverschil.

Patiënten die minstens één episode van hypoglycemie doormaakten hadden een hoger risico op mortaliteit, doch er was geen significant verschil tussen de intensieve en de conventionele behandelingsgroep (gecorrigeerde hazard ratio (HR) 1.41, 95% CI 1.03-1.93 versus HR 2.30, 95% CI 1.46-3.65). De patiënten die minstens één episode van hypoglycemie hadden doorgemaakt die medische hulp vereiste, hadden zelfs een significant lagere mortaliteit in de intensieve therapiegroep (gecorrigeerde HR 0.55, 95% CI 0.31-0.99). De auteurs speculeren dat hiervoor verschillende mogelijke verklaringen bestaan, bv. dat deze patiënten beter wisten om te gaan met hypoglycemies door hun frequenter optreden.

Een andere bevinding was dat voor elke 1% daling van de HbA1c na 4 maand deelname, er 28% (95% CI 19%-37%) en 14% (4%-23%) mínder risico was op ernstige hypoglycemie die medische hulp vereiste, in de standaard vs. de intensieve therapiegroep. Daaruit zou je kunnen besluiten dat hoe moeilijker patiënten hun HbA1c omlaag krijgen, hoe meer risico ze lopen op hypoglycemie. Hoewel de betrouwbaarheidsintervallen overlappen, lijken vooral patiënten in de niet-intensieve groep die goed zakken dus minder risico te lopen op hypoglycemies.

BESLUIT

Verschillende factoren verhogen het risico op ernstige hypoglycemie tijdens insulinebehandeling van type 2 diabeten (b.v. leeftijd, vrouwelijk geslacht, opleidingsniveau, hoger HbA1c en kleinere daling van HbA1c onder behandeling). In de intensief behandelde groep waren er meer episodes van ernstige, symptomatische hypoglycemie, en patiënten die een hypoglycemie doormaken hebben een hogere mortaliteit, doch op basis van deze retrospectieve analyses lijken hypoglycemies slechts een klein deel van de hogere mortaliteit in de intensief behandelde groep te verklaren.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: