Gepost door: Michaël Laurent | 30 januari 2010

Rookstop verdubbelt vijfjaarsoverleving bij longkanker

Parsons A et al. Influence of smoking cessation after diagnosis of early stage lung cancer on prognosis: systematic review of observational studies with meta-analysis. BMJ. 21 januari 2010;340:b5569.

Auteur: Lange123. Licentie: cc-by-sa-3.0.

Patiënten die stoppen met roken nadat zij gediagnosticeerd worden met longkanker in een vroegtijdig stadium, hebben een betere prognose dan zij die blijven roken. Dat blijkt uit deze meta-analyse van 10 studies.

Resultaten

In vergelijking met gestopte rokers hadden blijvende rokers met een vroeg stadium van niet-kleincellig longkanker (NSCLC):

  • Bijna drie keer meer kans op overlijden (hazard ratio 2.94, 95% betrouwbaarheidsinterval 1.15 – 7.54).
  • Meer kans op recidieven (HR 1.86, 95% CI 1.01 – 3.41)

Bij patiënten met een beperkt stadium kleincellig longcarcinoom tekenden zich dezelfde trends af. Bovendien was bij persisterende rokers met een kleincellige longtumor het risico op ontwikkelen van een tweede longtumor ook meer dan verviervoudigt (HR 4.31, 95% CI 1.09 – 16.98).

De auteurs berekenden dat bij een 65-jarige patiënt met een vroeg stadium NSCLC de kans om vijf jaar te overleven 33% bedraagt als hij of zij blijft roken, tegenover 70% na rookstop. Bij kleincellige longtumoren is dit bijna hetzelfde (29% vs. 63%).

Interpretatie

Het aantal longkankerpatiënten die na hun diagnose nog blijft roken varieert sterk tussen verschillende studies, maar het betreft toch een niet te onderschatten subgroep. De bevindingen van deze meta-analyse tonen aan dat meewarigheid (“het is toch te laat om nog te stoppen”) bij rokers met longkanker onterecht is. Integendeel, deze patiëntengroep vormt een belangrijke doelgroep voor secundaire preventie, waarin intensieve rookstopbegeleiding aangewezen lijkt. Niet alleen hebben patiënten die stoppen met roken minder kans op tumorprogressie en cardiorespiratoire complicaties van roken, hun metabolisme breekt ook minder snel de chemotherapeutica af waarmee ze worden behandeld.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine


Responses

  1. […] Rookstop verdubbelt vijfjaarsoverleving bij longkanker (30 januari 2010) […]

  2. […] centraal staan in de pneumologie. Ook bij patiënten met longkanker werd nogmaals aangetoond dat rookstop de vijfjaarsoverleving verdubbelt. Wel verhoogt rookstop door gewichtstoename het risico op diabetes op korte termijn. Een opiniestuk […]

  3. Een zeer interessant artikel. Dank.
    TIP: In de derde alinea onder de kop ‘Resultaten’ staat verviervoudigt; dit moet zijn: verviervoudigd.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: