Gepost door: Michaël Laurent | 12 februari 2010

Voorlopig wetsontwerp beperkt werkuren assistenten

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet van de ministers Milquet en Onkelinx goedgekeurd dat de arbeidsduur beperkt van geneesheren, kandidaat-geneesheren in opleiding en stagiairs. Ook tandartsen, dierenartsen en kanidaat-tandartsen in opleiding zouden gaan vallen onder de nieuwe regels.

Hoewel ons land jarenlang de tijd heeft gehad om dit wettelijk kader te scheppen, komt er nu schot in de zaak omdat de deadline nadert waartegen België de Europese ‘wet Colla’ over de arbeidsduur moet omzetten in nationale wetgeving.

48-urenweek met controles en sancties

Volgens de nieuwe regels mogen deze medische beroepsgroepen:

  • niet meer werken dan gemiddeld 48 uur per week over een periode van 13 weken.
  • Er wordt ook een rustperiode van ten minste 12 uur opgelegd na elke werkperiode van 12 opeenvolgende uren.
  • Een werkperiode mag in geen geval meer bedragen dan 24 opeenvolgende uren.

Belangrijk is dat de uren van elke individuele werknemer moeten geregistreerd worden, en dat de wet controles en sancties voorziet door de dienst toezicht van de sociale wetten. Dat was met het huidige ministrieel besluit niet het geval.

Het voorontwerp wordt nu voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

60-urenweek blijft mogelijk

Er kan een bijkomende arbeidstijd van maximum 12 uur per week worden gepresteerd om een wachtdienst te verzekeren op de werkplek op voorwaarde dat de werknemer individueel en schriftelijk akkoord gaat. De mogelijkheid om een extra arbeidstijd te presteren gaat gepaard met een serie beschermingsmaatregelen die opgelegd worden door de Europese richtlijn. Indien de werknemer de extra arbeidstijd weigert, mag dat niet in zijn nadeel spelen. De bijkomende arbeidstijd moet op een bijzondere wijze worden verloond. De absolute grens is dus 60 uur per week. Belangrijke bijkomende voorwaarde zou worden dat de extra uren gerecupereerd worden tijdens de referteperiode van 13 weken.

Verwante artikels

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Advertenties

Responses

  1. […] geneesheren, tandartsen, dierenartsen, artsen in opleiding en studenten regelt (zie vorig artikel: Voorlopig wetsontwerp beperkt werkuren assistenten). De sociale inspectie zal instaan voor de controle van de […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: