Gepost door: Michaël Laurent | 15 april 2010

Orde der Geneesheren plaatst vraagtekens bij zorgtrajecten

Op de vergadering van 27 maart 2010 besprak de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren de deontologische implicaties van de zorgtrajecten, zoals die ontstaan rond nierinsufficiëntie en type 2 diabetes.

Hierbij hoort een contract waarbij de patiënt, huisarts en specialist elk specifieke taken krijgen toegewezen gedurende een periode van vier jaar. Naast meer op gebied van paramedische diensten en materiaal, moet de patiënt geen remgeld betalen voor de consultaties en krijgen de betrokken artsen een forfaitair ereloonsupplement van €80 per jaar.

Vrije keuze

Ten eerste merkt de Orde op dat de vrije keuze van de patiënt enigszins wordt beperkt door de contractuele relatie en de verplichte koppeling aan het Globaal Medisch Dossier. De patiënt heeft wel het recht om van arts te veranderen tijdens deze periode en de patiënt moet ook uitdrukkelijk op die mogelijkheid gewezen worden, volgens de Orde. Anderzijds is er niets geregeld voor patiënten die een tweede mening wensen.

Discriminatie

De Orde vindt het onethisch dat patiënten die b.v. >2 insuline injecties nodig hebben of nierdialyse behoeven, niet voor het systeem in aanmerking komen. Ze spreekt van discriminatie en vindt dat deze keuze niet medisch valt te verantwoorden en ook moeilijk is uit te leggen aan patiënten. Anderzijds kunnen patiënten die initieel wél aan de voorwaarden voldeden, tijdens de duur van het contract hun voordelen niet verliezen omdat hun ziekte progressief is.

Bovendien is mobiliteit een punt van discriminatie want de patiënt moet in staat zijn om op de raadpleging te geraken, want huisbezoeken zijn niet inbegrepen. Omdat het systeem geëvalueerd moet worden, worden gegevens over de patiënten verzameld. De Nationale Raad stelt daarbij vragen over de privacy van de patiënt.

Anderzijds zou de Orde het systeem graag uitgebreid zijn naar andere specialisten die bij de zorg betrokken zijn zoals b.v. oftalmologen, radiologen, cardiologen of neurologen in het geval van de diabetespatiënt.

Aansprakelijkheid van de arts

Wat de artsen betreft noemt de Nationale Raad een contract tussen drie partijen hoogst ongebruikelijk, en stelt zich daarbij vragen rond aansprakelijkheid. Ze vindt dat artsen voorzichtigheidshalve best het nakomen van het contract documenteren. Er wordt ook op gewezen dat de arts enerzijds allerlei verplichtingen krijgt maar anderzijds moeilijk de vraag voor een zorgtraject kan weigeren, omdat de patiënt anders financiële voordelen verliest (en mogelijk een GMD bij een andere huisarts zal zoeken).

Het advies besluit dat de Orde, hoewel ze de inspanningen ter verbetering van de medische zorg bij chronische aandoeningen op prijs stelt, zijn voorbehoud uitspreekt voor het systeem en openstaat voor overleg met het RIZIV en de andere betrokken partijen.

Bovendien zouden sommige elementen in het contract kunnen geïnterpreteerd worden als een resultaatsverbintenis, wat tegen de deontologische regels indruist.

_

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: