Gepost door: Michaël Laurent | 16 april 2010

Streefwaarden voor 24-uurs bloeddrukmeting

Head GA et al. Definition of ambulatory blood pressure targets for diagnosis and treatment of hypertension in relation to clinic blood pressure: prospective cohort study. BMJ. 14 april 2010;340:c1104.

Bloeddrukmeting door artsen op één bepaald ogenblik geeft beperkte informatie en wordt beïnvloed door het wittejasseneffect. Ambulante 24-uurs bloeddrukmeting kan dit probleem oplossen en kan ook patiënten identificeren bij wie de bloeddruk ’s nachts niet zakt zoals normaal (zgn. non-dipper patroon), wat een onafhankelijke risicofactor is voor hypertensieve complicaties.

Uit vroegere studies (oa. de PAMELA studie, J Hypertens 1995) weten we dat normale waarden voor ambulante bloeddrukmeting 135/85 mmHg overdag, 120/75 mmHg ’s nachts, en 130/80 mmHg over 24 uur bedragen. De richtlijnen over behandeling van hypertensie (met verschillende graden en streefwaarden in geval van b.v. diabetes en nierinsufficiëntie) zijn echter gebaseerd op klinische metingen en het is niet duidelijk hoe ambulante metingen moeten omgerekend worden naar de waarden uit de hypertensierichtlijnen.

Methode

In 11 Australische centra werden bij 8575 patiënten bloeddrukmetingen uitgevoerd. Daarna werd gekeken naar de correlatie tussen metingen in de kliniek door assisterend personeel, metingen door artsen en ambulante 24-uurs metingen.

Resultaten

Metingen door het assisterend klinisch personeel waren gemiddeld 6/3 mmHg hoger dan de ambulante metingen en 10/5 mmHg hoger dan de 24-uursmetingen. Tensies gemeten door artsen waren gemiddeld 9/7 mmHg hoger dan deze gemeten door andere personeel (wittejasseneffect).

Vervolgens werd berekend wat dan de grenswaarden waren voor ambulante bloeddrukmetingen tijdens de dag (7-23u) die overeenkomen met de streefwaarden bij klinische meting door niet-artsen (wat gebruikt wordt in studies en richtlijnen). In vergelijking met de totale groep waren de equivalente streefwaarden 1/2 mmHg lager voor vrouwen en 3/1 mmHg lager voor 65-plussers. Het geheel van deze resultaten wordt het best weergegeven in tabel 3 (klik op afbeelding voor vergroting):

Voorbeelden:

  1. Een 70-jarige vrouw met type 2 diabetes zonder proteïnurie heeft bij klinische controle een gemiddelde bloeddruk van 162/78 mmHg (streefwaarde 130/80 mmHg) maar er is een sterk vermoeden op wittejassenhypertensie. Bij 24-uurs bloeddrukmeting is haar streefwaarde voor dagmetingen niet 130/80 mmHg maar 125/77 mmHg.
  2. Als diezelfde 70-jarige vrouw bij ambulante bloeddrukmeting een daggemiddelde zou hebben van 165/105 mmHg, zou dit corresponderen met een klinische metingen van >180/110 mmHg.

BESLUIT

Deze studie biedt een referentiekader waarmee resultaten van ambulante bloeddrukregistraties kunnen omgerekend worden naar klinische streefcijfers uit hypertensierichtlijnen, hoewel de verschillen beperkt zijn. Meting door artsen gaf een gemiddelde verhoogde waarde van 9/7 mmHg en kan dus geen betrouwbaar onderscheid maken tussen wittejassenhypertensie of echte hypertensie. De risico’s van hypertensie verlopen volgens een spectrum dat laagst is bij normotensie en toeneemt van wittejassenhypertensie (gestegen klinische maar normale ambulante metingen) over gemaskeerde hypertensie (normale klinische maar gestegen ambulante metingen) tot klassieke hypertensie (beide metingen gestegen).

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine


Responses

  1. […] Streefwaarden voor 24-uurs bloeddrukmeting (16 april 2010) […]

  2. […] Streefwaarden voor 24-uurs bloeddrukmeting (16 april 2010) […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: