Archive for juni, 2010

Artsenverkiezingen: veel blanco’s, zetelverdeling idem

Posted by: Michaël Laurent on 30 juni 2010

Hyperkaliëmie door cotrimoxazole en RAAS-blokkers

Posted by: Michaël Laurent on 29 juni 2010

Meer evidentie tegen rosiglitazon

Posted by: Michaël Laurent on 29 juni 2010

Foliumzuur en vitamine B12 geen effect op kankerrisico?

Posted by: Michaël Laurent on 23 juni 2010

Bekijk presentaties Symposium Hart- en Vaatziekten ACHG 2010

Posted by: Michaël Laurent on 23 juni 2010

FDA onderzoekt olmesartan

Posted by: Michaël Laurent on 20 juni 2010

Wat is een modified intention to treat analyse?

Posted by: Michaël Laurent on 20 juni 2010

HbA1c hoger bij zwarten, onafhankelijk van glycemie

Posted by: Michaël Laurent on 20 juni 2010

Screening voor depressie en suïcide bij adolescenten

Posted by: Michaël Laurent on 20 juni 2010

Topicale NSAIDs voor acute musculoskeletale pijn

Posted by: Michaël Laurent on 20 juni 2010

Paradoxaal effect van parenteraal methotrexaat

Posted by: Michaël Laurent on 20 juni 2010

COX2-inhibitoren vs NSAID + PPI voor patiënten met gewrichtslijden

Posted by: Michaël Laurent on 20 juni 2010

Tien risicofactoren verklaren 90% beroerte-risico

Posted by: Michaël Laurent on 20 juni 2010

Inflammatoire darmziekten: rol van de huisarts

Posted by: Michaël Laurent on 19 juni 2010

Diagnose van androgeendefficiëntie bij oudere mannen

Posted by: Michaël Laurent on 17 juni 2010

Colorectal surgeon Song

Posted by: Michaël Laurent on 17 juni 2010

Zuurstof mogelijk schadelijk bij myocardinfarct, volgens Cochrane

Posted by: Michaël Laurent on 17 juni 2010

Medicatie voor flatulentie?

Posted by: Michaël Laurent on 13 juni 2010

Teveel zuurstof schadelijk na reanimatie

Posted by: Michaël Laurent on 8 juni 2010

HPV-positieve orofaryngeale tumoren hebben gunstigere prognose

Posted by: Michaël Laurent on 8 juni 2010

Allopurinol voor chronische stabiele angor?

Posted by: Michaël Laurent on 8 juni 2010

Diagnose en aanpak van constipatie bij kinderen: NICE richtlijnen

Posted by: Michaël Laurent on 7 juni 2010

TVT vs TOT voor urinaire stressincontinentie bij vrouwen

Posted by: Michaël Laurent on 7 juni 2010