Gepost door: Michaël Laurent | 8 juli 2010

Geen voordeel van strenge bloeddrukcontrole bij diabeten met coronairlijden?

Cooper-DeHoff RM et al. Tight Blood Pressure Control and Cardiovascular Outcomes Among Hypertensive Patients With Diabetes and Coronary Artery Disease. JAMA. 2010;304(1):61-68.

Volgens de richtlijnen is de streefwaarde voor bloeddrukcontrole bij diabetici een systolische BD <130 mmHg.

Methode

In een subgroep-analyse van de INVEST-trial werden 6400 patiënten >50 jaar geanalyseerd die diabetes en coronairlijden hadden. Ze werden behandeld met een betablokker of calciumantagonist, gevolgd door een ACE-inhibitor en/of een diureticum in tweede lijn, met als streefwaarde een BD <130/85 mmHg.

Resultaten

Na een opvolging van gemiddeld 2.6 jaar kwam het primair eindpunt van overlijden, myocardinfarct of beroerte voor bij:

  • 12.7% van de deelnemers met een bloeddruk die het streefdoel <130/85 mmHg bereikte
  • 12.6% met een bloeddruk van <140/90 mmHg
  • 19.8% met een bloeddruk >140/90 mmHg

Wanneer de deelnemers na de studie werden opgevolgd, bedroeg de mortaliteit 22.8% in de groep met strikte bloeddrukcontrole vs. 21.8% in de groep met bloeddruk <140/90 mmHg (P = 0.04).

BESLUIT:

In deze post-hoc analyse van een gerandomizeerde studie over antihypertensiva was er geen voordeel van strikte bloeddrukcontrole. Anderzijds was de studie ook niet ontworpen om streefwaarden voor bloeddrukcontrole te onderzoeken, en de gegevens kunnen dan ook niet als definitief beschouwd worden.

In de meeste oudere studies die een voordeel toonden van strikte bloeddrukcontrole, werd in realiteit geen bloeddruk ≤ 130/80 mmHg bereikt. In de ACCORD studie leidde een zeer strikte bloeddrukcontrole <120 mmHg (die ook effectief bereikt werd) niet tot betere eindpunten in het algemeen (zie JournalClub, 14 maart 2010). In de ABCD-studie (Diabetes Care 2000) werd wel een verlaagde mortaliteit gevonden met een BD <140 mmHg, maar daar betrof het jongere patiënten zonder coronairlijden. Mogelijk biedt strikte bloeddrukcontrole dus minder voordelen en is er een hoger risico op neveneffecten bij oudere diabeten ivm. jongere.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Advertenties

Responses

  1. […] <140/90 mmHg) bij oudere diabetespatiënten, noch in de ACCORD-hypertensie studie noch in de INVEST-studie. Thuismeting van de bloeddruk en telemonitoring door huisartsen gaf dan weer wel aanleiding tot een […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: