Gepost door: Michaël Laurent | 8 juli 2010

Subclavian steal niet zeldzaam, zelden interventie nodig

Labropoulos N et al. Prevalence and impact of the subclavian steal syndrome. Ann Surg. 2010 Jul;252(1):166-70.

Achtergrond

Gebaseerd op werk van Ofir Glazer. Licentie: cc-by-sa-3.0.

Bij subclavian steal is er vernauwing van één of beide Ae. subclaviae, waardoor er een partiële of volledige flowomkering ontstaat in de A. vertebralis, met onttrekking van debiet vanuit de contralaterale A. vertebralis of A. basilaris (zie diagram). Bij een duplex halsvaten wordt soms toevallig zo’n flowomkering van de A. vertebralis vastgesteld. Hemodynamische studies tonen dat de flow in de A. basilaris meestal bewaard blijft.

Er is sprake van een subclavian steal syndroom wanneer dit symptomen veroorzaakt. Meestal betreft het symptomen van ischemie in de arm (armclaudicatio, vermoeid gevoel, koude arm, paresthesieën), maar soms kunnen er ook klachten optreden ter hoogte van de posteriorcirculatie (hersenstamischemie) bij armbewegingen. Dit kan aanleiding geven tot klachten van duizeligheid of vertigo, ataxie, syncopes/drop attacks, diplopie, nystagmus of visusstoornissen. Bij patiënten die coronaire bypasschirurgie ondergingen waarbij de linker of rechter A. mammaria interna gebruikt wordt (LIMA of RIMA), kan ook een stealfenomeen optreden met myocardischemie tot gevolg.

De meest frequente onderliggende oorzaak is atherosclerose, en 80% van de gevallen komt voor aan de linker A. subclavia (vermoedelijk om anatomische redenen). Deze patiënten hebben een hoog risico op complicaties en mortaliteit door hun onderliggende atherosclerose. Andere oorzaken van subclavian steal zijn thoracic outlet syndroom, patiënten met aangeboren vaatanomalieën, of occlusies door radiotherapie of vaatontstekingen (b.v. Takayasu). Klinisch hebben patiënten met subclavian steal vaak een bloeddrukverschil tussen beide armen, met een zwakkere pols die later gepalpeerd wordt aan de getroffen zijde. Zeldzaam is er een geruis over de A. subclavia of vertebralis.

Methode

In een nieuwe studie werd gedurende 6 jaar bij 7881 patiënten (gemiddelde leeftijd 61 jaar) een duplex halsvaten uitgevoerd, en tegelijkertijd de bloeddruk in beide armen gemeten.

Resultaten

Een subclavian stealfenomeen werd vastgesteld bij 84% van de patiënten met een bloeddrukverschil van >20 mmHg tussen beide armen, in totaal 429 patiënten (5.4%). Slechts 38 patiënten (8.9% van de patiënten met subclavian steal) waren symptomatisch. In deze studie hadden 32 patiënten symptomen van de posteriorcirculatie, 4 van armischemie en 2 van coronaire ischemie. Symptomen kwamen vooral voor bij patiënten met een groter bloeddrukverschil (>40-50 mmHg) tussen beide armen. Slechts 7 patiënten werden geopereerd, waarvan 2 met subclavia-carotis bypass en 5 met angioplastie en stenting.

BESLUIT

Een subclavian steal fenomeen komt voor bij ongeveer 5% van de patiënten die verwezen worden voor een duplex halsvaten. Het betreft meestal een louter hemodynamisch fenomeen dat geen chirurgische interventies vereist, maar wel een goede screening en behandeling van onderliggende atherosclerose.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: