Gepost door: Michaël Laurent | 19 juli 2010

Omega3-vetzuren voor cardiovasculaire aandoeningen?

Saravanan P et al. Cardiovascular effects of marine omega-3 fatty acids. Lancet. Online gepubliceerd 15 juli 2010.

De omega-3 polyonverzadigde vetzuren (n-3 PUFA) eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur hebben pleiotrope cardiovasculaire effecten (o.a. anti-inflammatoir, antihypertensief, remming van de bloedplaatjesaggregatie, etc.). Ze zijn aanwezig in vette vis, maar om systematisch hogere bloedconcentraties te bereiken zijn waarschijnlijk farmacologische supplementen nodig.

Moeten we deze supplementen, of het eten van vis, aanraden bij patiënten met cardiovasculaire aandoeningen? Een overzichtsartikel (niet toevallig in The Lancet) komt tot het volgend besluit:

  • De Amerikaanse richtlijnen bevelen aan dat patiënten met coronaire ziekte 2-3 x/week vis eten, op basis van de gerandomizeerde DART studie (Lancet 1989), waarin deze strategie na 2 jaar leidde tot een significant lagere totale mortaliteit (van 11.4% naar 7.7%).
  • In de JELIS studie (Lancet 2007) bij Japanners met hypercholesterolemie met of zonder voorafbestaand coronairlijden (n=18645), werden deelnemers gerandomizeerd tussen een statine of een statine plus 1.8 g EPA. Het gecombineerd primair cardiovasculair eindpunt kwam voor bij 2.8% i.p.v. 3.5% in de controlegroep. Subgroepanalyse toonde dat er vooral een voordeel was bij personen met voorafbestaand coronairlijden en andere metabole risicofactoren zoals hypertriglyceridemie.
  • Na een myocardinfarct worden supplementen met n-3 PUFA aan een dosis van 1 gram/dag aanbevolen. Dit is echter gebaseerd op 1 oudere studie (de GISSI-Prevenzione studie, Lancet 1999) waarbij er weinig gebruik werd gemaakt van optimale therapie bij myocardinfarcten, zoals betablokkers, statines of reperfusie. Of deze supplementen nut hebben tegen de achtergrond van de moderne farmacotherapie, is dus niet aangetoond.
  • Bij patiënten met hypertriglyceridemie kunnen hoge doses n-3 PUFA een effect hebben, maar er is geen evidentie wat betreft harde eindpunten.
  • Bij patiënten met chronisch hartfalen toonde één studie (GISSI-HF, Lancet 2008) een beperkte beterschap qua mortaliteit (27% vs 29% met placebo, NNT 56 over 3.9 jaar) of qua mortaliteit en hospitalisatie voor cardiovasculaire redenen (57% ipv 59%, NNT=44 over 3.9 jaar)
  • Er bestaat een controverse over mogelijke pro-arritmogene eigenschappen. In de GISSI-Prevenzione studie was er na 4 maanden na een myocardinfarct echter een significante reductie van de plotse cardiale mortaliteit. Mogelijk verlagen n-3 PUFA het risico op getriggerde activiteiten zoals ventrikeltachycardie na een myocardinfarct, maar verhogen ze het risico op re-entry tachyaritmieën bij personen zonder een vroeger myocardinfarct. Supplementen lijken dus enkel zinvol in secundaire preventie voor bewezen indicaties zoals na een myocardinfarct of bij hartfalen, maar niet voor primaire preventie of in andere risicopopulaties met aritmieën.

In de praktijk raadt met hartpatiënten vaak aan 2-3 x/week vis te eten. Echte supplementen bieden mogelijk een klein voordeel bij patiënten met hartfalen of coronairlijden, maar dit moet niet afleiden van medicatie met een duidelijker bewezen en groter effect zoals statines, betablokkers of ACE-inhibitoren. Nieuwere, grotere studies op dit gebied zijn dringend nodig omdat het een potentieel eenvoudige interventie betreft.

Visoliesupplementen zijn vrij in de handel te verkrijgen, en één supplement is geregistreerd als geneesmiddel (Omacor®, 1 gram). Ze zijn tegenaangewezen bij patiënten met een APA-syndroom of aspirine-overgevoeligheid, en bij vruchtbare vrouwen o.w.v. de hoge concentraties vitamine A die potentieel teratogeen zijn. Ongewenste effecten zijn nausea en oprispingen, waardoor ze best gebruikt worden tijdens de maaltijd of voor het slapengaan.

Links

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine


Responses

  1. […] Omega3-vetzuren voor cardiovasculaire aandoeningen? 19 juli 2010 […]

  2. […] Omega3-vetzuren voor cardiovasculaire aandoeningen? (19 juli 2010) […]

  3. […] publiceerden een overzichtsartikel over omega3-vetzuren in cardiovasculaire preventie. Nadien toonde een Nederlandse studie geen voordeel van omega3-boter bovenop de moderne […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: