Gepost door: Michaël Laurent | 27 juli 2010

Wat is het klinisch belang van witte stofletsels op KST hersenen?

Debette S, Markus HS. The clinical importance of white matter hyperintensities on brain magnetic resonance imaging: systematic review and meta-analysis. BMJ. 26 juli 2010;341:c3666.

KST hersenen (FLAIR sequentie) van twee 80-jarigen: links minimale witte stofletsels, rechts uitgebreide afwijkingen. Licentie: cc-by-nc-2.0.

In dit systematisch literatuuroverzicht werden 46 studies verzameld over het klinisch belang van (som incidenteel vastgestelde) witte stofletsels op een KST van de hersenen. Er werden 22 artikels opgenomen in een meta-analyse.

Witte stofletsels verhoogden het risico op:

  • CVA (hazard ratio 3.3, 95% confidence interval 2.6 – 4.4)
  • dementie (HR 1.9, 95% CI 1.3 to 2.8), enkel significant voor thuiswonende patiënten (niet bij hoogrisico patiënten)
  • overlijden (HR 2.0, 95% CI 1.6 – 2.7)

Er werd ook een verband gesuggereerd met  cognitieve achteruitgang en tragere informatieverwerking. De relatie met beroerte bleef significant na correctie voor gekende risicofactoren voor CVA, zodanig dat witte stofletsels een onafhankelijke supplementaire predictieve waarde leken te hebben.

BESLUIT:

De auteurs besluiten dat witte stofletsels die toevallig worden vastgesteld op een KST van de hersenen een reden zijn om het cardiovasculair risicoprofiel van de patiënt grondig te bekijken, omdat er een associatie is met cerebrovasculaire events en mortaliteit. Anderzijds is het hiermee niet aangetoond dat screening met KST nuttig is voor de preventie van beroertes.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine


Responses


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: