Gepost door: Michaël Laurent | 13 augustus 2010

Calciumsupplementen en verhoogd risico myocardinfarct?

Bollan MJ et al. Effect of calcium supplements on risk of myocardial infarction and cardiovascular events: meta-analysis. BMJ. 29 juli 2010;341:c3691.

In deze meta-analyse werd het verband onderzocht tussen calciumsupplementen (zonder vitamine D) en myocardinfarcten.

In 5 studies met beschikbare individuele patiëntengegevens (8151 patiënten, mediane opvolgingsduur 3.6 jaar) bedroeg de hazard ratio voor myocardinfarct 1.31 (95% confidence interval 1.02 to 1.67, P=0.035). Er was geen significant verschil in beroerte, overlijden of een composieteindpunt van voorgenoemde eindpunten.

In 11 studies zonder beschikbare individuele patiëntengegevens (11 921 patiënten, mediane opvolgingsduur 4 jaar) bedroeg het relatief risico voor myocardinfarct 1.27 (95% confidence interval 1.01 to 1.59, P=0.038).

De bevindingen waren echter niet significant bij patiënten die een lager dan gemiddelde calciuminname hadden.

Beperkingen van deze studies was dat myocardinfarcten nooit een specifiek eindpunt waren en dat de vaststelling ervan dus minder nauwkeurig of gestandardiseerd verliep. De gegevens kunnen niet geëxtrapoleerd worden naar combinatiesupplementen met vitamine D. Bovendien werd niet gecorrigeerd voor heel wat potentiële verstorende factoren zoals bloeddruk, obesitas, hypertensie, vroeger ischemisch hartlijden etc. Bovendien kwamen er talloze reacties op de methodologisch slechte kwaliteit van deze meta-analyse.

BESLUIT:

Monotherapie met calciumsupplementen is af te raden wegens een marginaal effect op osteoporose en potentieel verhoogd risico op myocardinfarcten, hoewel deze meta-analyse onvoldoende overtuigt. In 97% van de gevallen wordt echter -zoals ook aanbevolen- de combinatie van calcium en vitamine D gebruikt, en hiermee is geen risico op cardiovasculair lijden aangetoond. Mogelijk antagoniseert vitamine D de schadelijke effecten van calcium.

Het mechanisme waardoor calciumsupplementen myocardinfarct zouden veroorzaken, is onduidelijk, vooral omdat epidemiologische studies een omgekeerde relatie tonen tussen calciuminname via de voeding en mortaliteit. De auteurs speculeren dat pieken van hypercalcemie uit supplementen tot meer schade dan een meer constante opname uit de voeding, mede gezien primaire hyperparathyroïdie is eveneens geassocieerd aan vasculaire mortaliteit. Dit duurt echter meestal jaren, terwijl het effect van calciumsupplementen in deze meta-analyse zeer snel optrad.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine


Responses

  1. […] recente meta-analyse (BMJ 2010) suggereerde dat er met calciumsupplementen alleen (zonder vitamine D) een verhoogd […]

  2. […] recente meta-analyse (BMJ 2010) suggereerde dat er met calciumsupplementen alleen (zonder vitamine D) een verhoogd […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: