Gepost door: Michaël Laurent | 19 augustus 2010

Vroegtijdige palliatieve zorgen bij gemetastaseerde longkanker

Temel JS et al. Early Palliative Care for Patients with Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 19 augustus 2010; 363:733-742.

Patiënten met gemetastaseerde longkanker hebben heel wat symptomen die hun levenskwaliteit aantasten. Bovendien krijgen ze soms agressieve therapie vlak voor ze sterven.

In deze Amerikaanse studie werden patiënten met een nieuwe diagnose van stadium IV niet-kleincellig longcarcinoom gerandomizeerd tussen vroegtijdige palliatieve zorgen samen met standaard oncologische zorgen, of standaard oncologische zorgen alleen.

Van de 151 patiënten waren er na 12 weken nog 124 in leven, waarvan 107 (86%) vragenlijsten beantwoorden over levenskwaliteit. Het verschil in levenskwaliteit was klein maar significant: 98.0 vs. 91.5 op de Functional Assessment of Cancer Therapy–Lung (FACT-L) schaal (P=0.03; hogere cijfers wijzen op een betere levenskwaliteit). Er was wel een duidelijker verschil in depressieve klachten: 16% vs. 38%, (P=0.01).

Het meest opvallende resultaat was dat de patiënten in de palliatieve groep een betere mediane overleving hadden (11.6 maanden vs. 8.9 maanden, P=0.02), ondanks het feit dat ze minder agressieve therapieën kregen (33% vs. 54%, P=0.05)!

BESLUIT:

Maar al te vaak wordt symptoomcontrole bij patiënten met gevorderde kanker pas ter harte genomen wanneer er geen opties meer zijn voor actieve antitumorale therapie. Deze studie vormt een overtuigend pleidooi voor een radicale andere aanpak, waarbij tegelijk met de oncologische behandeling de palliatieve zorgen (symptoomcontrole, begeleiding van patiënten en familie etc.) aandacht krijgt.

Bovendien hadden patiënten een betere overleving wanneer het palliatieve zorgenteam vanaf het begin werd betrokken. De vraag is of dit louter en alleen te verklaren is door minder gebruik van agressieve therapieën waardoor de patiënt vroegtijdiger sterft, of dat ook de symptoomcontrole zelf leidt tot een langere overleving. Gezien in heel wat studies is aangetoond dat palliatieve zorgen leiden tot minder gezondheidszorguitgaven, levert deze studie baanbrekend werd voor een sterk te overwegen concept.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Advertenties

Responses

  1. […] Vroegtijdige palliatieve zorgen bij longkanker leidt tot minder agressieve therapieën, een betere levenskwaliteit en… een bétere overleving! […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: