Gepost door: Michaël Laurent | 21 augustus 2010

Valangst bepaalt mee valrisico

Delbaere K et al. Determinants of disparities between perceived and physiological risk of falling among elderly people: cohort study. BMJ. 19 augustus 2010;341:c4165.

In een prospectieve cohortstudie met 500 ouderen (70-90 jaar) in Sydney werd gedurende 1 jaar het verband onderzocht tussen valangst en valrisico. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat valangst een onafhankelijke risicofactor is voor valincidenten bij ouderen.

Resultaten

Op basis van het valrisico bepaalt volgens fysiologische parameters en een psychologische evaluatie werden de deelnemers onderverdeeld in 4 groepen:

  • een “fitte” groep (29%) met een laag fysiologisch valrisico, die hun risico ook laag inschatten
  • een “bewuste” groep (40%) met een hoog valrisico en -terechte- valangst
  • een “angstige” groep (11%) met een laag fysiologisch valrisico maar een verhoogde valangst
  • een “stoïcijnse” groep (20%) met een hoog valrisico maar een lage valangst.

Zowel het valrisico zoals ingeschat op basis van fysiologische parameters als het psychologisch valrisico waren onafhankelijke predictoren van het reële valrisico. Ze waren bovendien ongeveer even belangrijk (verhoging van het relatief risico met ongeveer 25%).

Het valrisico van de “angstige” groep hing samen met meer depressieve symptomen, neurotische symptomen en verminderde executieve functies. Deze groep was niet minder actief dan andere groepen, zodat een beperking van hun lichamelijke activiteit en daaruit volgende deconditionering geen verklaring kon zijn. Een potentieel verklaring is dat angst lijdt tot ‘verstijving’ (minder soepele bewegingen).

Interessant was dat ook de groep die zijn valrisico lager inschatte dan objectief te verwachten valt, ook effectief een lager valrisico hadden. Deze patiënten hadden een positievere kijk op het leven en namen actiever deel aan het gemeenschapsleven en lichamelijke activiteiten. Ze namen ook minder medicijnen in totaal en minder psychofarmaca. Zelfs wanneer de “stoïcijnse” patiënten vielen, nam hun valangst nauwelijks toe.

BESLUIT:

Ongeveer 1 op 3 ouderen schat zijn valrisico verkeerd in. Dit wordt bepaald door psychologische variabelen zoals depressieve of optimistische kenmerken. Het gepercipieerde valrisico beïnvloedt het reële valrisico of met andere woorden, wie schrik heeft om te vallen, zál ook effectief vallen, en omgekeerd. Een andere mogelijke verklaring is dat deze patiënten zichzelf beter dan de onderzoekers konden voorspellen doordat ze andere factoren in rekening brengen. Dit kwam b.v. tot uiting door een slechtere performantie op stabiliteitstesten in de groep met een laag voorspeld valrisico maar verhoogde valangst.

Valangst moet dus mee onderzocht worden bij de inschatting van het valrisico en het selecteren van kandidaten voor valpreventie (zie Richtlijnen voor valpreventie in de eerste lijn, 29 mei 2010). Of er maatregelen bestaan die de valangst kunnen tegengaan en het valrisico daardoor ook daadwerkelijk verminderen, moet verder onderzocht worden, maar een recente gerandomizeerde studie over cognitieve gedragstherapie suggereert alleszins van wel (J Am Geriatr Soc 2009). Antidepressiva zouden b.v. valangst kunnen verminderen maar psychofarmaca kunnen anderzijds ook het valrisico verhogen.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Advertenties

Responses

  1. […] Terwijl kyphoplastie in 2009 zwaar onder vuur kwam te liggen, kwam een studie rond de minder invasieve techniek van vertebroplastie toch tot positieve resultaten. Interessant was ook de bevinding dat valangst op zich het valrisico vergroot. […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: