Gepost door: Michaël Laurent | 23 augustus 2010

Nieuwe RIZIV-regels voor PPI’s en statines

Vanaf 1 september treden er nieuwe regels in werking voor het gebruik van protonpompinhibitoren (PPI’s) en statines, na een beslissing van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG). Beide klassen behoren tot de meest voorgeschreven geneesmiddelen in België die verantwoordelijk zijn voor een belangrijke hap uit het gezondheidszorgbudget.

Belangrijke verandering is dat de aanbevelingen voor het gebruik, opgesteld samen met de wetenschappelijke verenigingen, ziekenfondsen en artsensyndicaten, gelden als wetenschappelijk onderbouwd advies maar niet meer als terugbetalingscriteria.

Voor terugbetaling van PPI’s is een gastroscopie binnen een bepaalde termijn niet meer verplicht; wel blijft dit uiteraard medisch aangewezen bij alarmtekens zoals leeftijd >50 jaar, geen beterschap na 4 weken empirische therapie of alarmsymptomen (vermagering, dysfagie, odynofagie, braken, ferriprieve anemie, abdominale massa, melena, …).

ELEMENTEN VOOR A POSTERIORI CONTROLE

Ook wordt de administratieve overlast beperkt voor de eventuele a posteriori controle (indien het voorschrijfgedrag manifest afwijkt van hetgeen te verwachten valt op basis van vooraf vastgelegde indicatoren, zonder afdoende verklaring). Voor PPI’s moeten de diagnostische en therapeutische beslissingen enkel vermeld worden in het medisch dossier van de patiënt. Voor statines moeten volgende elementen aanwezig zijn in het dossier:

  • 2 gedateerde protocollen van de biochemische testen
  • het resultaat van de SCORE-berekening, de datum van de berekening en de elementen waarop deze is gebaseerd (incl. bloeddruk die werd gemeten en evt. gebruik van antihypertensiva, roker/niet-roker/ex-roker)
  • bij diabetes: type 1 of 2, aantal jaren sinds diagnose, microalbuminemie of niet indien type 1 diabetes
  • bij vaatlijden: datum van het incident en medisch verslag van het gebeuren (b.v. cardiologisch verslag, neurologisch verslag met vermelding van de uitval, cardiale ingreep, lokalisatie bij perifeer vaatlijden, …)

AANBEVELINGEN VOOR PPI’S

De werkgroep beveelt aan PPI’s bij gastro-esophageale reflux (GERD) en refluxoesophagitis te gebruiken wanneer de toestand het vereist i.p.v. een continue behandeling.

Een behandeling met PPI’s kan aangewezen zijn voor frequente (≥1x/week) en typische refluxklachten (pyrosis, zure regurgitatie, branderig gevoel epigastrisch). Voor weinig frequente klachten kunnen antacida of intermittente H2-antihistaminica (ranitidine) gebruikt worden.

PPI’s worden afgeraden voor functionele dyspepsie zonder refluxklachten en bij NSAID-gebruikers met een laag risico (<65 jaar, geen belangrijke comorbiditeiten, geen voorgeschiedenis van ulcera, geen combinatie met corticosteroïden, aspirine, antiaggregantia of vitamine K-antagonisten).

AANBEVELINGEN VOOR STATINES

De werkgroep beveelt aan om ofwel simvastatine ofwel pravastatine voor te schrijven in primaire preventie, en meestal ook in secundaire preventie en voor primaire preventie bij diabetici.

Voor primaire preventie is een hypercholesterolemie nodig (LDL ≥115 of totaal cholesterol >190 mg/dL, nuchter gemeten op 2 verschillende tijdstippen met een interval van 2 weken) én een SCORE-risico van ≥5% op 10 jaar.

Voor secundaire preventie bij coronair vaatlijden (infarct, angor, coronaire bypass of angioplastie), cerebraal (CVA of TIA) of perifeer vaatlijden (claudicatio intermittens) wordt behandeling aanbevolen bij een LDL-cholesterol ≥100 mg/dL of totaal cholesterol ≥175 mg/dL. Bij behandeling van een patiënt met sterk verhoogde waarden (LDL > 165 of totaal > 290 mg/dL) kan men overwegen te starten met een krachtiger statine zoals rosuvastatine of atorvastatine.

Bij diabetici wordt primaire preventie met een statine aangeraden:

  • bij type 1 diabetes met microalbuminurie
  • bij type 2 diabetes vanaf de leeftijd van 40 jaar.

Dezelfde streefwaarden en opmerkingen over krachtige statines gelden ook hier zoals bij secundaire preventie.

LINK

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Advertenties

Responses

  1. […] de terugbetaling van protonpompinhibitoren (PPI’s) is niet langer een periodieke endoscopie vereist door het RIZIV, maar wel zorgvuldige […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: