Gepost door: Michaël Laurent | 29 augustus 2010

VUB-professor bevestigt virus bij CVS-patiënten

De aankondiging dat prof. De Meirleir van de Vrije Universiteit Brussel ook sporen van het XMRV-virus gevonden heeft bij patiënten met chronisch vermoeidheidssyndroom komt niet onverwacht -ik zou bijna zeggen, het heeft nog lang geduurd!

De Meirleir heeft een sterke biologische visie op CVS, in tegenstelling tot de biopsychosociale visie. Om de zoveel tijd haalt hij de media met een nieuwe doorbraak. “Goed nieuws voor patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom,”, zo begint het persbericht van de VUB. Maar opnieuw lezen we zijn bevindingen eerst in de pers en voorals nog niet in een wetenschappelijk tijdschrift (zie vorig artikel, Urinetest voor CVS?).

Commerciële XMRV-testing

De resultaten waarvan verdere details ontbreken, zouden bekomen zijn in oktober vorig jaar in samenwerking met het Belgisch biotechnologiebedrijf R.E.D. Laboratories. Die bieden op hun website alvast een bloedtest aan voor XMRV, in samenwerking met het Whittemore Peterson Institute (dat er dezelfde visie op nahoudt als De Meirleir en de eerste studie over XMRV publiceerde). Ze bieden ook een test aan voor RNAse L, een ander geesteskind van dezelfde Amerikaanse instelling.

Hoewel ze duidelijk vermelden dat ze niet genoeg gegevens hebben om te bewijzen dat het virus bij de mens ziektes veroorzaakt, wordt de test wel publiek aangeboden tegen €340. In de toekomst willen ze ook een serologische test aanbieden die latente infectie en “het stadium van de infectie” (acuut of chronisch) kan aantonen.

Het nieuwe aan het onderzoek van De Meirleir zou zijn dat het XMRV-virus zou teruggevonden zijn bij patiënten uit heel Europa, en dat hun immunologisch profiel gelijkaardig is aan dat van symptomatische HIV-patiënten. De professor gaat de bevindingen voorstellen op een meeting van de NIH in Washington begin september.

Verschillende muizenvirussen

Volgens de VUB bevestigen hun bevindingen daarmee studies van Harvard en de National Institutes of Health (NIH). Wetenschappers van deze instellingen schrijven in het wetenschappelijk tijdschrift PNAS (link) echter dat CVS-patiënten niet één, maar verschillende soorten muizen-leukemievirus-gerelateerde virussen in hun bloed hebben. Virale sequenties (dus geen volledige virussen) werden teruggevonden bij 32 op 37 CVS-patiënten en slechts 3 van 44 gezonde bloeddonoren.

De auteurs van de NIH zijn echter veel voorzichtiger, en wijzen er op dat er geen causaal verband is aangetoond. Het is goed bekend en algemeen aanvaard dat patiënten met CVS een verminderde immuniteit vertonen die hen kwetsbaar maakt voor virale infecties, hoewel deze immuunsuppressie eerder subtiel is en niet zo dramatisch zoals in de vergelijking met “symptomatische HIV-patiënten”.

Ze geven ook toe dat er geen duidelijke bedreiging is voor de veiligheid van bloedproducten. Verschillende landen hebben CVS-patiënten al uitgesloten als bloeddonoren. Hoewel het theoretisch plausibel is dat muriene retrovirussen via bloed kunnen worden overgedragen, lijkt het op dit ogenblik onwaarschijnlijk dat deze virussen menselijke ziekten zouden veroorzaken na transfusie.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Advertenties

Responses

 1. Citaen:

  Ze geven ook toe dat er geen duidelijke bedreiging is voor de veiligheid van bloedproducten. Verschillende landen hebben CVS-patiënten al uitgesloten als bloeddonoren. Hoewel het theoretisch plausibel is dat muriene retrovirussen via bloed kunnen worden overgedragen, lijkt het op dit ogenblik onwaarschijnlijk dat deze virussen menselijke ziekten zouden veroorzaken na transfusie.

  Kennelijk geeft bovenstaande journalist zijn geheel eigen interpretatie van wetenschappelijke conclusies!

 2. Ik ben geen journalist, maar mijn blog is inderdaad een geheel eigen visie op en interpretatie van wetenschappelijke bevindingen, bedankt.

  De beweringen over het risico bij bloedproducten komt van de FDA, die liet weten:

  “Although it is theoretically plausible that XMRV can be transmitted through blood transfusion, no such transmission event has been identified, and there is no known evidence of XMRV infection or XMRV-related illness in transfusion recipients.”

  Ook in het PNAS artikel staat duidelijk dat een causaal verband niet duidelijk bewezen is. Zelfs op de website van de R.E.D. Laboratories staat het verschillende keren duidelijk vermeld.

 3. Uw visie/interpretatie is spijtig genoeg kennelijk gebaseerd op selektief shoppen.

  Slechts enkele voorbeelden van reeds bekende feiten m.b.t. polytrope murine virussen:

  Infektie verdwijnt (grotendeels) uit bloed,
  maar verspreid zich al snel naar longen etc.

  XMRV: Examination of Viral Kinetics, Tissue Tropism, and Serological Markers of Infection
  CROI 2010: Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections Meeting
  17th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections 2010, February 16th-19th. San Francisco, CA, USA.
  Session 41-Oral Abstracts, Virus–Host Interaction: HIV and XMRV
  Friday, 9:30 am-12 noon; Room 2011, Paper # 151

  Infectueze karakter XMRV:

  Host range and cellular tropism of the human exogenous gammaretrovirus XMRV.
  Virology. 2010 Jan 26. doi:10.1016/j.virol.2009.12.028.
  Stieler K, Schulz C, Lavanya M, Aepfelbacher M, Stocking C, Fischer N.

  Virus-geinduceerde cardiomyopathy:

  Infection of cardiomyocytes and induction of left ventricle dysfunction by neurovirulent polytropic murine retrovirus.
  J Virol. 2007 Nov;81(22):12307-15. Epub 2007 Sep 12.
  Khaleduzzaman M, Francis J, Corbin ME, McIlwain E, Boudreaux M, Du M, Morgan TW, Peterson KE.

  Integratie XMRV in het genoom:

  Integration site preference of xenotropic murine leukemia virus-related virus, a new human retrovirus associated with prostate cancer.
  J Virol. 2008 Oct;82(20):9964-77. Epub 2008 Aug 6.
  Kim S, Kim N, Dong B, Boren D, Lee SA, Das Gupta J, Gaughan C, Klein EA, Lee C, Silverman RH, Chow SA.

  Mogelijke overdraagbaarhedi via luchtwegen/speeksel:

  Xenotropic murine leukemia virus-related gammaretrovirus in respiratory tract.
  Emerg Infect Dis. 2010 Jun; [Epub ahead of print] doi: 10.3201/eid1606.100066.
  Fischer N, Schulz C, Stieler K, Hohn O, Lange C, Drosten C, Aepfelbacher M.

  Kennelijk heeft U een vooringenomen standpunt omdat het het hier het “controversiele” ME/CVS betreft.

  Van een journalistenwebsite had ik objectieve berichtgeving verwacht (kritisch, doch feitelijk).

  Zal de discussie verder niet voeren, gezien het hier Uw geheel eigen interpreratie betreft.

 4. Bedankt voor deze onoverzichtelijke en inhoudsloze bloemlezing van onsamenhangende pseudowetenschappelijke referenties.

  En nogmaals, dit is geen journalistenwebsite, hier geef ik mijn visie, en die is denk ik toch nog steeds minder vooringenomen als die van uw Alternatief.

 5. Bedankt, maar hier had toch een wat intelligenter stukje kunnen staan. Op de man spelen ipv op de bal (De Meirleir), feitelijke fouten (RNAse-L, niet RNA-L, van WPI???), verdraaiingen (‘onwaarschijnlijk’ dat er ziekte ontstaat na transfusie: da’s uw interpretatie, men zoekt dat nog uit), minimaliseren van de immunologische dysfunctie in CVS (‘subtiel’?, nee, meer parallellen met HIV-geïnfecteerden dan u denkt, althans in een deel van de patiënten die strikt voldoen aan de klinische Canadese criteria), en nog een kanjer van een spelfout in de titel erbovenop ; het inspireert niet echt tot vertrouwen in de inhoud.
  Men is eindelijk goed gestart met het ontsluieren van het virale genoom in ME/CVS ; laat de wetenschappers hun werk doen, en ieder is intussen best voorzichtig met voorbarige conclusies. Zodra gevalideerde biomarkers beschikbaar zijn – en dat zou bvb. de aanwezigheid van een ziekmakend retrovirus kunnen zijn – zal de belachelijke vergaarbakdiagnose ‘CVS’ sowieso uiteenvallen in enkele beter gedefiniëerde groepen.

 6. Bedankt voor de fouten op te merken, zijn verbeterd.

  Ik ben het met u eens dat men de wetenschappers eerst hun werk moet laten doen. Maar vindt u het normaal dat men in dit prille stadium al een commerciële test aanbiedt voor zoveel geld, voor een virus waarvan het causaal verband nog niet is aangetoond? Als “biomerker” zou het trouwens totaal zinloos zijn, dat is net zoals zeggen dat TBC-infectie een biomerker van HIV kan zijn.

  • Beste Michael Laurent,

   De werkwijze van Kenny de Merleir is wellicht brutaal. En wellicht dat hij er ook wat mee kan verdienen om zijn patienten verder te helpen. Echter dat immunologische profiel, daar wordt binnenkort wel degelijk over gepubliceerd.

   Het model van Engel wordt momenteel misbruikt om een psychosociaal model en allerhande psy-babbel over de pseudo-diagnose ‘CVS’ te legitimeren.

   De Nijmeegse CGT-propagandisten (volledig herstel met CGT is mogelijk, meent gedragstherapeut Hans Knoop) en de mede door Piet Borst gelegitimeerde borrelpraat over ‘modeziekten’ heeft
   inmiddels onmenselijk veel schade toegebracht.

   De commerciele belangen van de rebelse Kenny wegen niet op tegen de gevestigde belangen van de verzekeringsmaatschappijen, de sociale zekerheidsbureacraten en de Nijmeegse CGT-aanbieders.

   De enige manier om mensen met een maagzweer daadwerkelijk te genezen was om non-evidence-based medicijnen voor te schrijven die de maagzweer bestreden. Het was onmogelijk om alle biopsychosocialen vooreerst te overtuigen van het feit dat stress niet de bepalende factor was. Er bestaan vermoedelijk nog steeds psychiaters die denken dat astma met psychoanalyse te verhelpen is.

   Wetenschappers mogen, de facto, hun werk niet doen, want er gaat o.a. in Nederland (bijna) geen cent naar relevant onderzoek – wel naar trials om de effectiviteit van CGT bij ‘CVS’ te staven. Brainwashing helpt echter niet tegen virusinfecties.

   • Beste,

    bedankt voor uw relatief genuanceerd antwoord. U zegt: “wellicht dat hij er ook wat mee kan verdienen om zijn patienten verder te helpen”. Het lijkt me toch nog wat te vroeg om te stellen dat hij zijn patiënten helpt door een test te propageren waarvoor nog geen behandeling beschikbaar is, laat staan een oorzaak-gevolg relatie. Ik ben er mij zeker van bewust dat CVS-patiënten een zekere immuunsuppressie hebben, maar ook dit lijkt mij niet de oorzaak van het probleem (dan wel een factor voor kwetsbaarheid, en zeker een gevolg).

    Ik ben het eens met het gebrek aan goede diagnostische criteria voor CVS en het gebrek aan behandelingsopties in de meeste gevallen (getuige de slechte resultaten van de Belgische CVS-referentiecentra), hoewel ik wel geloof dat in veel gevallen psychosociale factoren mee een rol spelen. De echte oorzaak blijft onbekend.

    Ik ben uiteraard sterk voorstander van meer onderzoek naar XMRV en andere virussen en hun rol bij CVS. Moesten we een zinvolle antiretrovirale therapie vinden, dat zou geweldig zijn. Maar ik vind het schandalig dat sommigen hoera kraaien terwijl we nog nergens staan, en het vel van de beer al willen verkopen voor hij geschoten is. Internationaal hebben de retrovirus-wetenschappers niet te klagen (publicaties over XMRV in Science, PNAS, BMJ, …).

    Wat mij betreft mag er zeker meer geld gaan naar onderzoek over virussen en CVS; maar men mag preliminaire bevindingen niet misbruiken om zijn gelijk uit te schreeuwen en het geld uit de zakken te kloppen van patiënten voor wie geen universeel effectieve therapie bestaat.

 7. Pudels kern..

  Graag gedaan!

  Persoonlijk denk ik niet dat de Merleir misbruik maakt van zijn patienten, maar dat terzijde. De patienten zijn ook niet achterlijk, ook al zou je dat wel denken als je de media volgt.

  De kernvraag is (en blijft) over welke ‘CVS’ onderzoekspopulatie er door wie uitspraken gedaan worden. Daarbij moeten we inzoomen op de criteria en nagaan wie er daadwerkelijk bij de ME/CVS-kliniek op de deur klopt.

  In 1997 spreken we in de VS bijvoorbeeld nog maar van 4-8.7 gevallen per 100.000 inwoners; in 2003 van 240 gevallen. In 2007, komt Reeves met een prevalentie van maar liefst 2540 gevallen per 100.000 (vgl Jason, How Science can stigmatize, 2007).

  De z.g. empirische criteria van Reeves worden o.a. in de negatieve XMRV-studie van het CDC gebruikt.
  Met deze criteria zou 2,54% van de volwassen bevolking in de staat Georgia aan ‘CVS’ lijden, een vertienvoudiging van de eerdere 0.24% schatting van de populatie in Wichita, Kansas aan de hand van de Fukuda-criteria (Reeves e.a, 2007).

  De oorspronkelijk kleine populatie patiënten met een postviraal syndroom gaat nu op in een enorme (4 miljoen in de V.S), weinig afgebakende populatie met een naar willekeur veranderend, proteïsch vermoeidheidssyndroom.

  De door XMRV-besmette populatie waar de Merleir over spreekt bestrijkt wellicht nog geen tien (?) of twintig (?) procent van de CVS-Reeves of de CVS-Oxford populatie ‘chronisch vermoeiden’.

  Gijs Bleijenberg ziet chronische vermoeidheid en CVS als een continuum. Dan spreek je in Nederland over wellicht 150.000-200.000 (?) patienten. Ooit kende Nederland maar zo’n 30.000 ME/CVS patienten.

  !
  Bij een groot aantal ‘CVS’ patienten spelen psychosociale factoren een belangrijke rol. Echter, ik benadruk het nogmaals: CVS is een label – een stigma.De echte oorzaak van ‘CVS’ zul je nooit vinden!!

  Dat zegt echter NIETS over het retrovirus als oorzaak van het met de Canadese criteria gediagnosticeerde postvirale syndroom waar de Merleir en Mikovits zich over buigen.
  Dit gaat om patienten met objectiveerbare inspanningsintolerantie en objectiveerbare immunologische afwijkingen.

 8. […] we nu eens naar de randverschijnselen kijken. We schakelen even naar onze correspondent in België. Michael….kom er maar in. De aankondiging dat prof. De Meirleir van de Vrije Universiteit Brussel ook sporen van het […]

 9. Inmiddels een vijftal positieve studies (Mikovits, Mikovits in UK, Lo, Cheney, De Merleir) waarvan twee gepubliceerd in toptijdschriften en tenminste twee gepresenteerd als posterpresentatie. Wederom aandacht voor de kernvraag: Om welke groep gaat het?

  De Merleir signaleert een profiel van de XMRV-subgroep. Zie onderstaande presentatie:

  Is the mechanism of systemic immune activation in XMRV positive CFS patients similar to that observed in HIV?

  Kenny De Meirleir M.D., PhD, Vrije Universiteit Brussel, Brussel, Belgium; Marc Frémont, PhD; K. Metzger, MS; C. Roelant, PhD, RED Laboratories NV, Zellik, Belgium

  BACKGROUND

  Chronic activation of the immune system
  is a hallmark of progressive HIV infection and
  is a better predictor of disease outcome than plasma viral load.

  Brenchley et al showed that circulating microbial products were a cause of HIV-related immune activation, which they called microbial translocation.

  We have previously shown that Chronic Fatigue Syndrome (CFS) patients suffer from gastrointestinal dysbiosis 2 and from immune dysfunctions 3.

  Because of the recent discovery of presence of an infectious retrovirus, XMRV in blood cells of patients with chronic fatigue syndrome
  by Lombardi et al 4, we wanted to test the hypothesis that the pathophysiology of the systemic immune activation in XMRV positive CFS patients could be similar to the one observed in HIV.

  PATIENTS AND METHODS

  Sixteen CFS patients fulfilling the Canadian criteria 5 who were found positive for XMRV by co-culture technique 4 (a sensitive cell culture assay for detection of XMRV) were included in the study.

  Because of the low number of subjects studied
  we chose to use reference data from a large control population which were collected earlier.

  Immunophenotyping was performed in the laboratory of clinical hematology
  (University Hospital Brussel, Belgium)
  using standard flow cytometry:

  T cells (CD3+, CD4+, CD8+, CD4/CD8, CD3+CD16CD56+),
  B cells (CD19+),
  NK cells (CD3-CD16CD56+),
  other (CD2+, CD2+CD25+, CD25+, CD3+HLADR+, CD19+CD5+, CD57+).
  Elastase activity was measured in monocytes and lymphocytes using an enzymatic colorimetric assay EnzChek® Elastase Assay kit E-12056
  (Molecular Probes, OR, USA).

  C4a: an elisa technique was used using Becton Dickinson OptElA human C4a elisa kit.

  lgG3: nephelometry in serum.

  Cytokines and sCD14: serum level measurement
  using Becton Dickinson Cytometric Bead Assay system.

  Perform: mRNA level measured by real-time PCR,

  using gene expression assay reagents from Applied Biosystems.

  Stool IgA: sent to Diagnos-Techs (Seattle, Washington, and analysed in their labs).

  The descriptive statistics for the different parameters are presented in a table on this poster.

  STATISTICAL ANALYSIS (tabel in deze geplakte bijdrage weggelaten!)

  A one sided t-test was used to test the hypothesis that the mean value of the XMRV group
  is significantly different from the middle of the normal range (representing normal population).

  A two-sided test was used when abnormal values can occur at both sides of the normal range,
  otherwise a one-sided test was used. The significance level was set at 0.05. The statistical analysis was performed by Prof. D. Coomans at the department of medical statistics of the faculty of medicine and pharmacy at the Vrije Universiteit Brussel.

  RESULTS

  The number of CD3+ T cells and CD57+ lymphocytes was significantly lower compared to the reference values. C4a and elastase activity
  were significantly higher in the XMRV positive CFS population.

  Soluble CD14 which codes for LPS in the plasma
  was significantly higher at p < 0.001 compared to the reference population. XMRV positive CFS patients had significantly higher serum IL-10, MCP-1 , MIP-1 beta and IL-8 levels.

  Serum levels of other cytokines
  (IL-12, IL-1 beta, IL-6, TGF-beta and alpha-TNF)
  were not statistically different compared to the reference values.

  Other lymphocyte subsets showed no difference from the reference in the XMRV positive patients.

  Stool lgA and lgG3 were statistically lower
  in the XMRV positive patients.

  CONCLUSION

  The results of this preliminary study in a limited number of subjects show that XMRV positive CFS patients have lower than normal levels of lymphocytes and low numbers of CD57+ lymphocyte subtype as in HIV.

  The absolute numbers of CD4+ and CD8+T cells
  were not statistically different from the reference values, but expanding this study to a larger number of patients is necessary to make solid statements in this regard.

  XMRV-positive CFS patients have an activated innate immune system (elastase activity, increased C4a) which could be related to microbial translocation as their sCD14 is significantly higher than expected; sCD14 strongly correlates with plasma LPS 1.

  Low stool IgA (in some of these 16 patients it was undetectable) also points towards a dysfunctional mucosa-associated lymphomal tissue (MALT)
  in XMRV-positive CFS patients.

  Furthermore we found that these patients as a group have lower than normal lgG3 serum levels.
  The cytokines IL-8, IL-10, MCP-1 and MIP-1beta are increased and might constitute a biological signature for the viral infection.

  These observations and others (unpublished data on serum levels of LPS in CFS patients) provide evidence for microbial translocation being part of the pathophysiology
  of XMRV positive patients.

  REFERENCES

  Brenchley J.M., et al. Microbial translocation is a cause of systemic immune activation in chronic HIV infection. Nature Medicine 12 (12): 1365-1371, 2006.
  Fremont M., et al. Detection of herpes-viruses and parvovirus B19 in gastric and intestinal mucosa of chronic fatigue syndrome patients. In Vivo, 23: 209-214, 2009.
  Meeus M., et al. Unraveling Intracellular Immune Dysfunctions in Chronic Fatigue Syndrome: Interactions between Protein Kinase R Activity, RNase-L cleavage and Elastase Activity and their Clinical Relevance. In Vivo 22: 115-122, 2008.
  Lombardi V., et al. Detection of an infectious retrovirus, XMRV, in blood cells of patients with Chronic Fatigue Syndrome. Science 326: 585-589, 2009.
  Carruthers B, et al. Myalgic encephalomyelitis / chronic fatigue syndrome: Clinical working case definition, diagnostic and treatment protocols. J. Chronic Fatigue Syndrome 11: 1-12, 2003.

 10. […] Contaminatie met muizen-DNA in het laboratorium is ubiquitair, en rigoureuze preventiemaatregelen en controle-condities zijn nodig vooraleer retrovirussen worden geïmpliceerd bij humane pathologieën zoals chronisch vermoeidheidssyndroom. In hetzelfde tijdschrift staat een verslag van de eerste internationale workshop rond XMRV, maar op basis van deze nieuwe studies lijkt het dat de eerdere studies herhaald dienen te worden. Op basis van deze bevindingen is het echter niet volledig uitgesloten dat er toch een relatie is tussen retrovirussen en CVS (er gebeurt nog heel wat onderzoek om deze theorie verder te bevestigen of te ontkrachten), maar het is alleszins té vroeg om victorie te kraaien. […]

 11. […] zoals prof. De Meirleir vonden sporen van een retrovirus afkomstig van muizen bij patiënten met CVS. Verschillende studies […]

 12. Ik ben een vrouw van 42 jaar en ben vorig jaar zelf gaan aankloppen bij prof De Meirleir in de hoop eindelijk geholpen te worden na een tocht van jaren bij verschillende dokters die het allemaal goed met mij voorhadden, maar die bleven beweren dat de vermoeidheid een gevolg was van psychische problemen : je bent te perfectionistisch, je moet leren loslaten, … . Prof De Meirleir is DE ENIGE die mij echt serieus nam. Hij liet mij een vragenlijst invullen en deed een reeks testen die peperduur waren maar die eindelijk aantoonden dat er wel degelijk vanalles gaande was in mijn lichaam WAAR IK GEEN VAT OP HAD!!!
  Ik ben ondertussen ook getest op XMRV en de serologietest wees uit dat het virus niet meer in mijn bloed circuleert, maar wel aanwezig is in mijn lichaam daar er antistoffen zijn. Ook deze test heeft mij 290 euro gekost. Ik denk dat ik alles samen al zeker 3000 euro kwijt ben aan medicatie en testen in de afgelopen maanden. Dat is veel geld zeker voor iemand die chronisch ziek is en daardoor niet meer voltijds kan werken. Dat die testen mij zoveel geld kosten is echter NIET DE SCHULD VAN PROF DE MEIRLEIR MAAR KOMT OMDAT ER NIETS WORDT TERUGBETAALD. Waarom wordt er niets terugebetaald? OMDAT DE WERELD VOL MENSEN LOOPT ZOALS U DIE MET DE ZIEKTE NIETS TE MAKEN HEBBEN MAAR WEL DE PRETENTIE HEBBEN OM KRITISCH TE ZIJN EN IEMAND IN TWIJFEL TE TREKKEN DIE WEL WEET WAAR HIJ MEE BEZIG IS. Misschien zijn de methoden van de prof niet algemeen gangbaar, maar hij doet tenminste iets constructiefs en hij toont aan dat er wel degelijk EEN LICHAMELIJKE OORZAAK IS VOOR DEZE INVALIDERENDE CHRONISCHE ZIEKTE. Ik krijg momenteel GCMaf injecties in de hoop dat die mij zullen helpen. Ook deze kosten 140 euro per maand waarvan niets terugbetaald wordt. Natuurlijk heb ik geen garantie dat ik helemaal genees want hier is nog geen bewijs voor, maar ik ben al lang blij dat professor DE Meirleir tenminste DE MOEITE NEEMT OM MIJ TE ECHT HELPEN en hardnekkig achter zijn standpunt blijft staan en toch verdergaat ONDANKS DE VERNIETIGENDE COMMENTAREN DIE HIJ STEEDS NAAR ZIJN HOOFD KRIJGT. Misschien zou iedereen die het nodig vindt om zijn ongezouten mening te geven eerst eens een paar maanden in de schoenen moeten staan van iemand met ME. Ze zouden dan wel eerst eens twee keer nadenken voor ze het internet volschrijven. En misschien zou het gezond verstand het dan winnen van de superkritische geest en zouden de ziekenfondsen de nodige bijdragen leveren zodat de ziekte wel financieel draagbaar wordt en zodat prof De Meirleir zijn job kan doen zonder dat hij aangevallen wordt langs alle kanten.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: