Gepost door: Michaël Laurent | 5 september 2010

Europese richtlijnen ondersteunen gebruik dronedarone

Op het congres van de Europese vereniging voor cardiologie (ESC) in Stockholm werden enkele nieuwe richtlijnen voor 2010 voorgesteld, o.a. over voorkamerfibrillatie (andere nieuwe richtlijnen handelen over hartfalen, revascularisatie, congenitaal hartlijden bij volwassenen en devices gebruikt bij hartfalen zoals cardiale resynchronisatietherapie).

Ritme controle met dronedarone

Dronedarone lijkt structureel erg op amiodarone. De belangrijkste verschillen zijn het ontbreken van de iodiumgroepen (blauwe sterren) en het toevoegen van een weinig lipofiele methylsulfonamidegroep (rode ster).

Daarin wordt dronedarone naar voren geschoven als eerstelijns keuze voor ritmecontrole bij voorkamerfibrillatie, terwijl amiodarone een tweedelijns middel wordt dat sterker is maar meer potentiële nevenwerkingen. De ESC vindt veiligheid bij een langdurige behandeling immers prioritair boven krachtige maar minder veilige werking.

Toch blijven deze verschillen relatief. In de DIONYSOS studie b.v. trad na 6 maanden een recidief op bij 36.5% van de patiënten onder dronedarone, tegenover 24.3% met amiodarone; veiligheidsproblemen kwamen voor bij 39.3% van de patiënten behandeld met dronedarone en 44.5% met amiodarone (P = niet significant).

Zoals geweten is rate controle een aanvaardbare optie (zeker bij oudere patiënten die geen last hebben van palpitaties), hoewel het niet geweten is in hoeverre het gebruik van meer veiligere antiarritmica tóch in het voordeel van ritme controle zou kunnen werken. De ATHENA studie toonde b.v. dat ritme controle met dronedarone op bepaalde eindpunten zoals hospitalisaties beter scoorde dan rate controle, maar op zich was het geen studie die ritme met rate controle vergeleek.

Andere indicaties?

Ook voor rate controle bij paroxysmale VKF wordt amiodarone een optie die pas aangewezen lijkt als dronedarone gefaald heeft (dronedarone is niet goedgekeurd voor rate controle bij permanente VKF). Voor rate controle blijven digitalis en bètablokkers echter eerste keuze en verapamil of diltiazem tweede keuze.

In een post-hoc analyse van de ATHENA trial was er een verminderde kans op CVA bij patiënten met VKF tegenover placebo, onafhankelijk van het gebruik van anticoagulantia. Dit is een controversiële bevinding die de firma natuurlijk graag zal uitspelen, maar voorlopig is dronedarone niet goedgekeurd voor de preventie van beroertes, en is het ook helemaal niet bevestigd dat ritmecontrole een gunstig effect heeft op het voorkomen van beroertes (dan zouden we immers beter het krachtigere amiodarone gebruiken). De bevindingen met dronedarone stellen bepaalde dogma’s i.v.m. VKF in twijfel maar het zou jammer zijn dat patiënten behandeld met ritmecontrole of met paroxysmale VKF hierdoor minder behandeld zouden worden met anticoagulantia, hetgeen jammer genoeg maar al te vaak gebeurt.

Gebruik in de praktijk

Dronedarone is tegenaangewezen bij instabiel hartfalen of patiënten in NYHA-klasse III of IV, bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die het QTc-interval verlengen, samen met krachtige CYP3A4-inhibitoren, of een creatinine klaring <30 ml/min.

Dronedarone kende voorlopig maar een zwakke commerciële start maar de firma hoopt dat het dankzij de nieuwe richtlijnen meer ingang zal vinden. Het product zal gecommercialiseerd worden als Multaq (2x 400mg per dag) maar is nog steeds niet op de markt in België.

Verwant artikel:

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Advertenties

Responses

  1. […] iodium-groep dat minder krachtig is maar ook minder orgaantoxiciteit vertoont [zie JournalClub 5 sept 2010 en 27 juli […]

  2. […] veiligere) anticoagulantia. Daarnaast wordt minder strenge rate controle aanbevolen en wordt dronedarone gepropageerd als veiliger alternatief voor […]

  3. […] Europese richtlijnen ondersteunen gebruik dronedarone (5 september 2010) […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: