Gepost door: Michaël Laurent | 5 september 2010

Pre-anesthesie screening voor respiratoire complicaties bij kinderen

von Ungern-Sternberg BS et al. Risk assessment for respiratory complications in paediatric anaesthesia: a prospective cohort study. Lancet. 2010; 376: 773-783.

Achtergrond

Respiratoire complicaties zijn een belangrijke oorzaak van anesthesie-gerelateerde morbiditeit en mortaliteit bij kinderen.

Methode

In deze prospectieve cohortstudie met 9297 kinderen uit Australië werden associaties onderzocht tussen risicofactoren voor atopie en respiratoire infecties enerzijds en respiratoire complicaties anderzijds.

Resultaten

Er was een duidelijk verhoogd risico op bronchospasme, laryngospasme, hoesten, desaturatie of luchtwegobstructie bij kinderen met een anamnese suggestief voor astma (nachtelijke droge hoest, wheezing tijdens inspanningen of >3x in de laatste 12 maanden, of eczeem) of wanneer 2 familieleden astma of atopie hadden.

Een respiratoire infectie vormde enkel een risicofactor indien ze binnen de laatste 2 weken actief was. Ook passief meeroken vormde een risicofactor voor respiratoire complicaties.

Wat betreft de anesthesie zelf was er een lager risico met intraveneuze vs geïnhaleerde inductie-anesthetica, terwijl voor onderhoud van de anesthesie inhalatie-anesthetica net beter waren. Er waren ook minder complicaties als een gespecialiseerde pediatrische anesthesist aanwezig was i.p.v. een assistent, en wanneer er een aangezichtsmasker werd gebruikt i.p.v. een intubatie.

BESLUIT:

Preoperatief kunnen kinderen gescreened worden op astma-risicofactoren, passief meeroken en respiratoire infecties. Mogelijk hebben risicogroepen voordeel bij het uitstellen van electieve chirurgie tot 2 weken na een respiratoire infectie, behandeling door een gespecialiseerde pediatrische anesthesist en een aangepast anesthesieplan.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine


Responses

  1. […] observationele studie toonde hoe respiratoire complicaties in de pediatrische anesthesie potentieel vermeden kunnen […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: