Gepost door: Jeroen Dekervel | 19 september 2010

Zoeken naar de juiste dosis aspirine en clopidogrel net na een acuut coronair syndroom: de CURRENT-OASIS 7 trial

CURRENT-OASIS 7 Investigators. Dose comparisons of clopidogrel and aspirin in acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2010; 363: 930-42.

Mehta SR et al. Double-dose versus standard-dose clopidogrel and high-dose versus low-dose aspirin in individuals undergoing percutaneous coronary intervention for acute coronary syndromes (CURRENT-OASIS 7): a randomised factorial trial. Lancet. 2010 Sep 1. (epub)

In een grote door de industrie gefinancieerde trial met meer dan 25000 geïncludeerden werden de effecten van dubbele dosis clopidogrel en hoge dosis aspirine onderzocht. Enkel patiënten die werden verwezen voor vroegtijdige invasieve aanpak (=coronarografie) werden geïncludeerd.

Clopidogrel
De dubbele dosis clopidogrel (600 mg laaddosis gevolgd door 150 mg per dag gedurende 6 dagen, waarna 75 mg verder) werd vergeleken met de standaardaanpak (300 mg laaddosis en 75 mg/d). Men vond hierbij geen significant verschil in primaire eindpunten (zijnde myocard infarct, CVA of het optreden van dood door een cardiovasculair event gedurende 30 dagen na start therapie). Bijkomend was het aantal majeure bloedingen frequenter en moest ook meer transfusie met packed cells worden toegediend.

Voetnoot die hierbij moet worden gemaakt is dat de één week durende behandeling met dubbele dosis clopidogrel relatief kort mag worden genoemd. Daarbij komt nog eens dat bij verschillende patiënten (21%) de therapie vroegtijdig werd onderbroken omwille van normale bevindingen bij coronarografie of verwijzing voor CABG.

Een bijzondere subgroep, waar dieper wordt op ingegaan in “The Lancet”, betreft de patiënten die na coronarografie ook een percutane interventie ondergingen (dilatatie en/of stenting). Hier zag men wel een  betere outcome in de populatie met hogere dosis wat betreft de opgesomde primaire eindpunten (p=0.03). De p-waarde ligt wel boven de vooropgestelde grens voor subgroepen (0.01). Gezien vooraf ongeveer 13 subgroepen  werden gedefinieerd kan dit resultaat louter op toeval berusten, doch het is consistent met eerdere bevindingen.

Aspirine
Dezelfde patiënten werden, na opladen met 300 mg, ook gerandomiseerd voor twee verschillende dosissen aspirine: 300 à 325 versus 75 à 100 mg. Het eerste wordt vaak in de Verenigde Staten voorgeschreven, terwijl de lage dosis eerder in Europa wordt gebruikt. Ook hier: geen verschil wat betreft primaire eindpunten. Het aantal majeure bloedingen is vergelijkbaar in beide groepen, zodat deze studie niet toelaat aanbevelingen te doen omtrent de correcte dosis aspirine bij deze indicatie.

BESLUIT:
Hoewel het nut van combinatietherapie met aspirine en clopidogrel in het kader van een acuut coronair event onomstotelijk werd bewezen in het verleden, blijft juiste dosisbepaling ook na deze trial een probleem. Patiënten die een dilatatie en stenting ondergaan lijken wat voordeel te halen uit dubbele dosis clopidogrel, al gaat deze gepaard met een verhoogd aantal majeure bloedingen. Net om complicaties te vermijden werd de duur van dubbele therapie kort gehouden, wat een verklaring kan zijn voor de beperkte verschillen tussen beide groepen.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: