Gepost door: Michaël Laurent | 23 september 2010

Moet oppervlakkige veneuze trombose behandeld worden?

Decousus H et al., for the CALISTO Study Group. Fondaparinux for the Treatment of Superficial-Vein Thrombosis in the Legs. N Engl J Med. 2010; 363:1222-1232.

Een oppervlakkige veneuze trombose (SVT) wordt klassiek niet langdurig behandeld met anticoagulantia zoals een diepe veneuze trombose (DVT). Met de komst van nieuwe en meer veilige anticoagulantia, en gezien een klein deel van de patiënten met een SVT toch complicaties ontwikkelt (zie Natuurlijke evolutie van oppervlakkige veneuze trombose van dezelfde auteurs als deze studie), zou deze aanbeveling misschien kunnen veranderen?

Methode

In deze dubbelblinde, gerandomizeerde studie werden 3002 patiënten met een SVT van de onderste ledematen behandeld met fondaparinux 2.5 mg subcutaan 1x/dag of placebo voor 45 dagen. 83% van de patiënten in beide groepen kreeg steunkousen; gebruik van NSAIDs voor symptomatische behandeling was een exclusiecriterium.

Het primair eindpunt was samengesteld uit overlijden door eender welke oorzaak, symptomatische DVT of longembolen, of symptomatisch recidief of toename van de SVT. De patiënten werden 77 dagen opgevolgd. De studie werd gesponsord door GSK, de maker van Arixtra®.

Resultaat

Het primair combinatie-eindpunt kwam voor bij 0.9% van de patiënten in de fondaparinux-groep en 5.9% van de placebo-groep (P<0.001, number needed to treat [zie woordenlijst] van 20). Er was geen mortaliteitsreductie. De incidentie van DVT of longembolen bedroeg 0.2% vs 1.3% (P<0.001, NNT = 88, d.w.z. er werden bij 1500 patiënten 15 DVT’s en 5 longembolen voorkomen). Er waren ook significant minder vaatoperaties nodig. Er was geen verhoogd risico op bloedingen of majeure veiligheidsproblemen.

BESLUIT

De auteurs besluiten -correct- dat laaggedoseerd fondaparinux op een veilige manier DVT of longembolen en recidief of toename van SVT kan voorkomen bij patiënten met SVT. De voordelen van behandeling zijn echter klein (maar de risico’s dus ook) en de kostprijs is aanzienlijk -een kosten-effectiviteitsanalyse is hier volgens een editoriaal zeker op zijn plaats vooraleer deze interventie overwogen kan worden.

Als symptomatische behandeling voor SVT lijkt fondaparinux een duur alternatief waarvan we niet weten of het beter is dan b.v. LMWH of NSAIDs. Het percentage van patiënten met DVT in de placebogroep was vergelijkbaar met b.v. patiënten met klachten maar een negatieve duplex, die ook niet behandeld worden.

Na het stoppen van de behandeling (tegen dag 77) waren er weinig bijkomende complicaties, zodat we voor de praktijk vooral kunnen onthouden dat wanneer SVT met b.v. LMWH behandeld worden, deze zeker niet >6 weken moet worden verdergezet.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: