Gepost door: Michaël Laurent | 5 oktober 2010

Duur van antibioticabehandeling bij acute otitis media bij kinderen

Kozyrskyj A et al. Short-course antibiotics for acute otitis media. Cochrane Database Syst Rev. 2010; 9: CD001095.

Acute otitis media (AOM) bij kinderen wordt vaak behandeld met antibiotica, ook al is dit niet in alle gevallen nodig. Verschillende studies en een voorgaande Cochrane meta-analyse hadden gesuggereerd dat een korte behandelingsduur (<7 dagen) even effectief was dan het langer geven van antibiotica.

In deze update werden 49 gerandomizeerde studies met matige kwaliteit (in totaal 12045 patiënten) geïncludeerd. Het primair eindpunt was therapiefalen na 1 maand (geen beterschap, herval of recidief), wat bij langer behandelde patiënten ook voorkomt bij ca. 16%.

Resultaten

Bij 16 studies met kortwerkende antibiotica (o.a. amoxycilline) was het risico op therapiefalen significant maar beperkt groter op dag 8 tot 19 indien de behandeling voor 5 dagen werd gegeven (OR 1.34, 95% CI 1.15-1.55; stijging van 18% naar 21%) in vergelijking met een langere kuur van 8-10 dagen. Op dag 30 waren de verschillen niet langer significant.

Bij 4 studies waarbij kinderen met recidiverende AOM werden uitgesloten, was geen verhoogd risico op therapiefalen. Mogelijk is het effect dus beperkt tot deze subgroep.

De kortere behandelingen werden gastrointestinaal wel beter verdragen.

BESLUIT:

Een korte antibioticakuur geeft een significant verhoogd risico op therapiefalen, maar de absolute risicostijging is klein (ca. 3%). Mogelijk is het risico enkel van toepassing bij kinderen met recidiverende otitis media. Dit beperkt risico moet worden afgewogen tegen de neveneffecten van langer durende antibioticatherapie, o.a. qua gastrointestinale neveneffecten (vooral met amoxycilline-clavulaanzuur), en mogelijk een slechtere compliantie en minder antibiotische resistentie (hoewel deze twee laatste factoren niet werden onderzocht in deze meta-analyse).

De richtlijnen van de Amerikaanse vereniging voor pediatrie adviseren voor jongere kinderen en voor kinderen met ernstige AOM een langere behandelingskuur van 10 dagen. Voor kinderen vanaf 6 jaar met milde tot matige AOM kan een kuur van 5-7 dagen volstaan.

P.S.:

De overige richtlijnen voor AOM van de Amerikaanse vereniging voor pediatrie kunnen als volgt worden samengevat:

 • De behandeling van AOM omvat adequate symptomatische therapie, vnl. pijncontrole
 • Amoxycilline 80-90 mg/kg als eerstekeuze antibioticum
 • Een klinische zekerheidsdiagnose van AOM voldoet aan 3 criteria:
  • acuut begin
  • tekens van een middenooreffusie, namelijk uitpuilen van het trommelvlies, beperkte mobiliteit van het trommelvlies, lucht-vochtniveau zichtbaar achter het trommelvlies, of ottoree
  • tekens van middenoorontstekking, namelijk duidelijk erytheem van het trommelvlies of duidelijke oorpijn
 • Ernstige AOM wil zeggen: koorts van 39°C of meer, of hevige oorpijn
 • Observatie is een optie als opvolging verzekerd is binnen de 48-72u en als er zo nodig vlot antibiotica kunnen worden gestart.
 • De behandeling verschilt volgens de leeftijd:
  • Bij kinderen <6 maanden: antibacteriële therapie
  • 6 maanden – 2 jaar:
   • antibiotica bij een zekere diagnose OF ernstig ziek kind
   • observatie is een optie bij een onzekere diagnose EN een niet ernstig ziek kind
  • vanaf 2 jaar:
   • antibiotica bij een zekere diagnose met een ernstig ziek kind
   • observatie is een optie bij een onzekere diagnose OF een zekere diagnose bij een niet ernstig ziek kind

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Advertenties

Responses

 1. […] In het Tijdschrift voor Geneeskunde verschenen aanbevelingen voor vaccinaties bij de groeiende groep van immuungecomprommiteerde patiënten. Een meta-analyse onderzocht het probleem van resistentie door antibioticagebruik in de eerste lijn, en een Cochrane-analyse onderzocht de voor- en tegenargumenten voor kortdurende antibioticatherapie. […]

 2. […] de huidige richtlijnen van de Amerikaanse Vereniging voor Pediatrie (zie verwant artikel) is een afwachtende houding met opvolging binnen de 48-72u een optie bij een onzekere diagnose en […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: