Gepost door: Michaël Laurent | 29 december 2010

Maagzuursuppressie verhoogt risico pneumonie: meta-analyse

Eom CS et al. Use of acid-suppressive drugs and risk of pneumonia: systematic review and meta-analysis. CMAJ. Online gepubliceerd 20 december 2010.

In deze meta-analyse werd de relatie tussen maagzuurremmers (histamine 2-receptor antagonisten [H2RA] en protonpompinhibitoren [PPI’s]) en het risico op pneumonie nagegaan.

Methode

Er werden 3 cohortstudies, 5 case-controle studies en 23 gerandomizeerde studies geïncludeerd. De gerandomizeerde studies die een effect op pneumonie nagingen, onderzochten het effect van H2-antihistaminica bij patiënten op intensieve zorgen (er waren geen gegevens over pneumonieën in gerandomizeerde studies met PPI’s).

Resultaten

In de observationele studies was er een verhoogd risico op pneumonie:

  • met PPI’s: adjusted odds ratio 1.27 (95% confidentie interval [CI] 1.11–1.46) met enorme heterogeniciteit (I2 90.5%)
  • met H2RA: adjusted OR 1.22, 95% CI 1.09–1.36), met grote concordantie tussen de studies (I² 0.0%)

Het risico van H2RA werd bevestigd in de gerandomizeerde studies (relatief risico op hospital-acquired pneumonie 1.22, 95% CI 1.01–1.48, met matige heterogeniciteit; I² 30.6%), hoewel een subanalyse met enkel de hoogkwaliteit RCT’s géén verschil toonde.

Het risico met PPI’s vertoonde een dosis-effect-relatie (wat wijst op een reëel risico). Anderzijds was er een omgekeerde relatie met blootstellingsduur. Dat laatste kan er op wijzen dat er b.v. soms PPI’s worden opgestart voor klachten van b.v. retrosternale pijn die uiteindelijk een pneumonie blijken.

BESLUIT:

Maagzuur vormt een barrière voor respiratoire infecties, mogelijk via aspiratie van het gastrointestinaal naar het respiratoir systeem, via de respiratoire H+/K+-ATPasen of via een negatief effect dat in vitro werd aangetoond op immuuncellen. Anderzijds blijken refluxklachten op zich een risicofactor voor pneumonie, waardoor er dus risico is op confounding (zie woordenlijst).

Deze bevindingen onderstrepen het belang van de laagst mogelijke dosis die effectief is voor refluxklachten. De auteurs berekenden dat ongeveer 1 op de 200 patiënten behandeld met maagzuurremmers hierdoor een pneumonie zou ontwikkelen.

Verwante artikels:


Responses

  1. […] Maagzuursuppressie verhoogt risico pneumonie: meta-analyse (29 december 2010) […]

  2. […] De zure maagbarrière heeft een belangrijke functie bij het decontamineren van maag en proximale dundarm. Maagzuursuppressie (PPI’s of H2-antagonisten) kan leiden tot bacteriële kolonisatie.  Dit effect is vermoedelijk groter bij PPI’s dan bij H2-antagonisten omwille van de sterkere zuursuppressie door PPI’s.  PPI’s kunnen ook de gastro-intestinale motiliteit alsook de werking van de neutrofielen verstoren.  Er zijn reeds rapporten bekend over associatie van PPI-behandeling met community-acquired, hospital-acquired en ventilator-geassocieerde pneumonie alsook met Clostridium difficile infectie (zie JournalClub 27/5/09, 11/5/10, 29/12/10). […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: