Gepost door: Michaël Laurent | 30 december 2010

Aangifte kindermishandeling: de arts tussen wet en Code

Onder deze titel werd een nieuw advies goedgekeurd door de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren, naar aanleiding van de vele vragen die de Orde hierover kreeg als reactie op nieuwe gevallen die in de media kwamen.

Wettelijk gezien zat de arts historisch gezien gekneld tussen zijn geheimhoudingsplicht (art. 458 van het strafwetboek [Sw]) en zijn hulpverleningsplicht (art. 422bis Sw).

Volgens het artikel 458bis Sw kan de arts de procureur des Konings inlichten ingeval hij kennis heeft van ernstige misdrijven gepleegd op minderjarigen, mits aan drie voorwaarden wordt voldaan: 

  • zelf het slachtoffer te hebben onderzocht of in vertrouwen te hebben genomen;
  • aanwezigheid van een ernstig en dreigend gevaar voor de psychische en/of fysieke integriteit;
  • deze integriteit zelf of met hulp van anderen niet kunnen beschermen.

Deze drie voorwaarden maken dat het meldingsrecht vervat in de 458bis Sw een “ultimum remedium” blijft en impliceert dat de arts eerst zijn verantwoordelijkheid moet nemen door zelf hulp te verlenen of door zelf het initiatief te nemen om andere zorgverstrekkers in te schakelen bij de hulp.

De Code van geneeskundige plichtenleer neemt de ervaring van de dagelijkse praktijk mee in artikel 61.

Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen een vermoeden en de vaststelling van kindermishandeling. De Code noopt de arts bij een vermoeden van mishandeling van een kind tot voorzichtigheid door hem te doen opteren voor de inschakeling van een voor die problematiek opgerichte specifieke voorziening. Indien een arts vaststelt dat een kind in ernstig gevaar verkeert dient hij onmiddellijk het nodige te doen om het kind te beschermen. Indien het gevaar dreigend is en er geen andere middelen zijn om het kind te beschermen, kan de arts de procureur des Konings in kennis stellen van zijn bevindingen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: