Archive for juli, 2011

Prehospitaal communicatie vermindert tijdsverlies bij CVA

Posted by: Michaël Laurent on 28 juli 2011

Zoutrestrictie efficiënter dan toevoegen ARB aan ACE-inhibitor

Posted by: Michaël Laurent on 28 juli 2011

24u-bloeddrukmeting beste diagnostiek voor hypertensie

Posted by: Michaël Laurent on 28 juli 2011

Fertiliteitsbehandelingen niet nadelig voor cognitie kind

Posted by: Michaël Laurent on 28 juli 2011

Hoe best cijfers communiceren aan patiënten?

Posted by: Michaël Laurent on 28 juli 2011

Nieuwe Amerikaanse richtlijnen voor aanpak van hoge triglyceriden

Posted by: Michaël Laurent on 24 juli 2011

Risico op narcolepsie met Pandemrix bij kinderen en adolescenten

Posted by: Michaël Laurent on 24 juli 2011

FDA: geen verhoogd kankerrisico met sartanen

Posted by: Michaël Laurent on 21 juli 2011

Hoge dosis aspirine interfereert mogelijk met ticagrelor

Posted by: Michaël Laurent on 21 juli 2011

Denosumab (Prolia) vanaf nu terugbetaald

Posted by: Michaël Laurent on 1 juli 2011

Rookstopbegeleiding via SMS

Posted by: Michaël Laurent on 1 juli 2011

Ambulante behandeling van patiënten met longembolie?

Posted by: Michaël Laurent on 1 juli 2011