Gepost door: Michaël Laurent | 1 juli 2011

Longkankerscreening met CT verlaagt mortaliteit bij hoogrisico personen

The National Lung Screening Trial Research Team. Reduced Lung-Cancer Mortality with Low-Dose Computed Tomographic Screening. N Engl J Med, 29 juni 2011.

In deze langverwachte en lang aangekondigde studie (National Lung Screening Trial, NLST) van het Amerikaans Nationaal Kankerinstituut werden 53 454 deelnemers gerandomizeerd tussen jaarlijkse longkankerscreening via laaggedoseerde CT thorax (1.5 mSv i.p.v. normaal gemiddeld 8 mSv), of enkelvoudige anteroposterieure RX thorax.

Het betrof hoogrisico personen tussen 55 en 74 jaar, met minstens 30 pakjaren achter de rug, die niet langer dan 15 jaar geleden gestopt waren. Patiënten die de laatste 18 maanden een CT thorax ondergingen, of klachten zoals hemoptoë of gewichtsverlies vertoonden, werden geëxcludeerd.

Resultaten

Na de derde screeningsronde bedroeg het aantal positieve screenings 6.9% met RX en 24.2% met CT; ongeveer 95% daarvan waren echter vals positieven! Meestal werd dit duidelijk na radiografische opvolging (invasieve diagnostiek was zelden nodig).

Meer dan 90% van de deelnemers volgde de aanbevolen screenings, maar toch was dit 3% lager met RX thorax. De deelnemers waren echter jonger en hoger opgeleid, en dus potentieel complianter, dan de gemiddelde (ex-)roker. De deelnemers met een afwijkende RX thorax kregen ook veel meer investigaties naar eventuele longkanker in vergelijking met de CT groep.

Er werden 1060 kankers ontdekt met CT en 941 met RX (rate ratio, 1.13; 95% confidence interval [CI], 1.03 – 1.23). Per 100’000 personen-jaren waren er 247 overlijdens in de CT-groep en 309 in de RX-groep (absoluut verschil van 62 per 100’000 personen-jaren, relatieve risicoreductie van 20%). Er was ook een relatieve risicoreductie qua totale mortaliteit van 6.7% met CT.

De number needed to screen (zie woordenlijst) bedroeg 320. Bij volgende screeningsrondes daalde het aantal nieuwe diagnoses niet, zodat een screening met een interval groter dan 1 jaar niet aan te bevelen lijkt.

Beperking van de studie is o.a. dat de scanners die tijdens de studie (2002-2007) werden gebruikt, ondertussen al deels verouderd zijn, en er dus met de modernere toestellen nóg meer vals-positieven zouden kunnen zijn. Bovendien waren de centra in deze studie van meer dan gemiddelde kwaliteit; o.a. de mortaliteit na longresectie was veel lager dan gemiddeld, waardoor screening in de routine praktijk een kleiner mortaliteitsvoordeel zou kunnen bieden.

Deze studie vergelijk niet CT screening met standaard zorg zonder screening. Een subgroepanalyse (niet gepubliceerd) van de PLCO-studie (RX thorax screening vs. geen screening) volgens de selectiecriteria van deze studie, toonde echter dat screening met RX thorax in dezelfde populatie geen mortaliteitsvoordeel zou opleveren zoals nu is aangetoond voor CT.

BESLUIT:

De beperkte mortaliteitsvoordelen (62 per 100’000 personen-jaren in een hoogrisicogroep) moeten zeker worden afgewogen tegen de hoge number needed to screen, het risico op overdiagnose (van longkankers die nooit klinisch overt zouden worden) en de gevaren van ioniserende stralenblootstelling. De resultaten suggereren ook dat een eenmalige screeningstest beduidend minder bijleert dan herhaalde screenings CT’s die men kan vergelijken.

Er worden verschillende kleinere Europese studies verwacht, die mogelijk een antwoord kunnen bieden op vragen zoals: Wat is het beste screeningsinterval? Hoe lang moet screening doorgaan? Is het efficiënt in laagrisicogroepen? Zou het nuttig zijn de criteria voor een positief screeningsresultaat te wijzigen? Volgens de auteurs zelf zijn dit belangrijke vragen die eerst moeten opgelost worden, en is de NLST op zich onvoldoende reden op te beginnen met longkanker CT-screening.

Tenslotte moeten we benadrukken dat het screening van hoogrisico personen betrof; van de 94 miljoen rokers of ex-rokers in de V.S., zouden er maar 7 miljoen voldoen aan de inclusiecriteria van de NLST. Men kan zich ook de vraag stellen of het niet kosten-effectiever zou zijn om b.v. te investeren in rookstop en andere preventieve maatregelen.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: