Gepost door: Michaël Laurent | 29 augustus 2011

Apixaban veiliger dan warfarine bij VKF

Granger CB et al.; for the ARISTOTLE Committees and Investigators. Apixaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med. Online gepubliceerd 28 augustus 2011.

In de ARISTOTLE gerandomizeerde studie werden apixaban, een nieuwe orale directe factor Xa inhibitor (2x/dag in te nemen), vergeleken met warfarine met 18 201 patiënten met voorkamerfibrillatie (VKF) en minstens één bijkomende risicofactor voor een beroerte (verhoogde CHADS2-score).

Methode

Patiënten met o.a. ernstige mitralisstenose of een serumcreatinine > 2.5 mg/dL werden geëxcludeerd. De dosis bedroeg 5 mg; sommige patiënten met risicofactoren (leeftijd > 80 jaar, gewicht < 60 kg, creatinine > 1.5 mg/dL) kregen een halve dosis, doch hierover werden in deze publicatie geen resultaten bekend gemaakt.

Resultaten

De patiënten die warfarine kregen waren gemiddeld 62% van de tijd in de therapeutische INR range (2.0-3.0).

Er was geen significante reductie in ischemisch CVA of perifere embolie op zich. De mortaliteit bedroeg 3.52% met apixaban en 3.94% met warfarine (P=0.047).

Majeure bloeding kwam voor bij 2.13% per jaar met apixaban en 3.09% met warfarine (hazard ratio, 0.69; 95% CI, 0.60 tot 0.80; P<0.001). Intracraniële bloeding kwam voor bij 0.33% per jaar voor apixaban en 0.80% voor warfarine (hazard ratio, 0.42; 95% CI, 0.30 – 0.58; P<0.001). Het voordeel van apixaban ten opzichte van warfarine qua veiligheid was meer uitgesproken in de groep met matige nierinsufficiëntie en bij patiënten zonder diabetes.

Voor elke 1000 patiënten die 1.8 jaar behandeld werden met apixaban i.p.v. warfarine waren er 15 majeure bloedingen (waarvan 4 intracraniële) en 8 overlijdens minder.

Er was geen significant verschil in longembolie, diepe veneuze trombose of myocardinfarct. Ook leverfunctiestoornissen kwamen met apixaban niet vaker voor dan met warfarine.

BESPREKING:

Net als dabigatran (zie RE-LY studie, NEJM 2009) en rivaroxaban (zie ROCKET AF studie, NEJM 10 augustus 2011) heeft apixaban het voordeel tegenover warfarine dat het niet moet gemonitord worden, dat de respons voorspelbaar is, zonder interacties met voeding en medicatie, waardoor er minder bloedingscomplicaties voorkwamen. Enkel dabigatran 150 mg zorgde voor een bijkomende reductie in ischemisch CVA. Enkel met apixaban was er een significante reductie in mortaliteit, doch de andere twee middelen vertoonden een gelijkaardige trend.

Nadeel van alle drie middelen is dat er geen eenvoudige antagonist of stollingstest voor bestaat en dat de inname van apixaban en dabigatran (maar niet rivaroxaban) tweemaal daags moet gebeuren. Methodologische beperkingen van de voorgaande studies waren het gebrek aan volledig dubbel-blinde therapie in de RE-LY studie met dabigatran, en de slechtere INR-regeling in ROCKET AF (tijd in de therapeutische range 55%).

Nu worden veel te weinig patiënten met VKF behandeld met vitamine K-antagonisten; hopelijk kunnen de nieuwere geneesmiddelen zoals apixaban, rivaroxaban en dabigatran daar verbetering in brengen. In de AVERROES studie (NEJM 2011) was apixaban effectiever dan aspirine ter preventie van beroertes bij patiënten met VKF die ongeschikt werden geacht voor warfarine, met even weinig bloedingen.

Er zijn nog geen vergelijkende studies beschikbaar tussen deze nieuwe anticoagulantia en ook gegevens over de kosteneffectiviteit van apixaban ontbreken nog. Voor dabigatran is er een rapport waaruit blijkt dat de kosteneffectiviteit sterk afhankelijk is van de kostprijs (Ann Intern Med 2011).


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: