Archive for the ‘Studies’ Category

Dyspnoe bij mechanisch geventileerde patiënten

Posted by: Michaël Laurent on 17 september 2011

Azithromycine voor de preventie van COPD exacerbaties

Posted by: Michaël Laurent on 30 augustus 2011

Cholesterol-verlagend voedsel effectiever dan cholesterol-arm dieet

Posted by: Michaël Laurent on 29 augustus 2011

Apixaban veiliger dan warfarine bij VKF

Posted by: Michaël Laurent on 29 augustus 2011

Iatrogene anemie door bloedtesten

Posted by: Michaël Laurent on 15 augustus 2011

Nut van antidepressiva voor depressie bij dementie?

Posted by: Michaël Laurent on 15 augustus 2011

Pulse oxymetrie screening voor congenitale hartdefecten bij neonati

Posted by: Michaël Laurent on 6 augustus 2011

Lipidenscreening bij kinderen hoeft niet nuchter

Posted by: Michaël Laurent on 3 augustus 2011

Hydroxyurea geeft meer mucocutane toxiciteit dan algemeen aangenomen

Posted by: Michaël Laurent on 3 augustus 2011

Prehospitaal communicatie vermindert tijdsverlies bij CVA

Posted by: Michaël Laurent on 28 juli 2011

Zoutrestrictie efficiënter dan toevoegen ARB aan ACE-inhibitor

Posted by: Michaël Laurent on 28 juli 2011

Fertiliteitsbehandelingen niet nadelig voor cognitie kind

Posted by: Michaël Laurent on 28 juli 2011

Hoe best cijfers communiceren aan patiënten?

Posted by: Michaël Laurent on 28 juli 2011

Risico op narcolepsie met Pandemrix bij kinderen en adolescenten

Posted by: Michaël Laurent on 24 juli 2011

Hoge dosis aspirine interfereert mogelijk met ticagrelor

Posted by: Michaël Laurent on 21 juli 2011

Rookstopbegeleiding via SMS

Posted by: Michaël Laurent on 1 juli 2011

Ambulante behandeling van patiënten met longembolie?

Posted by: Michaël Laurent on 1 juli 2011

Kinderen met astma vaker behandeld met antibiotica

Posted by: Michaël Laurent on 21 juni 2011

Euthanasie: een nieuwe bron van donororganen?

Posted by: Michaël Laurent on 21 juni 2011

Enkele weken tussen diagnose borstkanker en operatie lijkt veilig

Posted by: Michaël Laurent on 21 juni 2011