Posts Tagged ‘reumatologie’

Denosumab (Prolia) vanaf nu terugbetaald

Posted by: Michaël Laurent on 1 juli 2011

Eerste monoclonaal antilichaam voor lupus goedgekeurd

Posted by: Michaël Laurent on 13 maart 2011

Verminderen PPI’s de effectiviteit van bisfosfonaten?

Posted by: Michaël Laurent on 20 februari 2011

Bisfosfonaten tóch geassocieerd met slokdarmkanker

Posted by: Michaël Laurent on 5 september 2010

Calciumsupplementen en verhoogd risico myocardinfarct?

Posted by: Michaël Laurent on 13 augustus 2010

Vertebroplastie effectief bij acute osteoporotische indeukingsfracturen

Posted by: Michaël Laurent on 11 augustus 2010

Geen verband tussen bisfosfonaten en slokdarmkanker

Posted by: Michaël Laurent on 11 augustus 2010

Nieuwe terugbetalingscriteria botdensitometrie

Posted by: Michaël Laurent on 9 augustus 2010

Paradoxaal effect van parenteraal methotrexaat

Posted by: Michaël Laurent on 20 juni 2010

COX2-inhibitoren vs NSAID + PPI voor patiënten met gewrichtslijden

Posted by: Michaël Laurent on 20 juni 2010

Aanpak van comorbiditeiten bij ernstige psoriasis

Posted by: Michaël Laurent on 17 januari 2010

Colchicine geen eerstekeuzemiddel voor jichtaanval

Posted by: Michaël Laurent on 13 december 2009

Botdensitometrie beter niet controleren na bisfosfonaten

Posted by: Michaël Laurent on 24 juni 2009

Spierinfarct: een zeldzame complicatie van langbestaande diabetes

Posted by: Michaël Laurent on 21 juni 2009

Duimbasisorthese voor artrose

Posted by: Michaël Laurent on 27 mei 2009